Annonse
Avinor får midler til å automatisere bagasjehåndtering. Foto: iStock

100 millioner til å løse samfunnsutfordringer

Pengene fra Innovasjon Norge går inn i innovasjonspartnerskap mellom det offentlige og private. Målet er at det skal føre til nye løsninger med eksportpotensial.

LES OGSÅ | En innovativ offentlig sektor

– Jeg er glad for at Avinor, Kystverket og Troms og Finnmark fylkeskommune tenker i innovative baner når de skal løse utfordringer knyttet til bagasjehåndtering, lostjeneste og skred i distriktene. I stedet for å kjøpe inn tradisjonelle løsninger, går de nå inn i innovative partnerskap med norsk næringsliv. Slik kan de slå to fluer i en smekk – å løse utfordringer i transportsektoren og samtidig bidra til løsninger som kan legge grunnlag for verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg ser fram til å høre mer om de innovative løsningene som vil komme ut av disse tre partnerskapene i transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Kristiansand kommune: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

 • Oslo universitetssykehus: verktøy for sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet, planlegge og styre operasjonsvirksomhet i sykehus.

 • St. Olavs hospital: automatisert, kontaktløs, kontinuerlig måling av vitale parametre, for å overvåke pasientene og vurdere hastegrad og prioritering.

 • Avinor: løsninger som kan automatisere bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly.

 • Forsvarsbygg: innovasjon mellom flyttbare, modulbaserte løsninger og prefabrikasjon. Målet er raskt å tilpasse seg endrede behov, lavere kostnader og miljøgevinst gjennom færre omfattende ombygginger og nybygg, og valg av lavutslippsløsninger.

 • Kystverket: øke sjøsikkerheten med portabel sensorteknologi tilpasset Kystverket og Lostjenestens behov.

 • Troms og Finnmark fylkeskommune: løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling for å redusere risikoen for liv og helse.

 • Trøndelag fylkeskommune: plattform for gjenbruk av byggematerialer for å etablere en sirkulær og bærekraftig verdikjede for masser fra bygg- og infrastrukturprosjekter.

I tillegg til pengestøtten vil Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Digitaliseringsdirektoratet følge opp gjennomføringen av innovasjonspartnerskapene.

Innovasjonspartnerskap

 • Innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.

 • Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet.

 • Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i å skape en forståelse for behovene og under utformingen av løsningene.

 • Finansieringen skal i hovedsak dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.

 

Annonse
Annonse