Annonse
Helsedirektør Bjørn Guldvog under en av de daglige briefingene om koronavirus. Foto: Naina Helen Jåma / NTB scanpix
Navn i uken

Helsedirektør Bjørn Guldvog har nok sjelden hatt mer å gjøre på jobben enn akkurat nå

Som øverste administrative leder for Helsedirektoratet har han og hans direktorat ansvaret for å koordinere og lede «landets helse- og omsorgstjenester i beredskapssituasjoner der det er nødvendig med nasjonal samordning», som det heter.

Der er vi nå, for å si det forsiktig.  

Realitetsorientering er vanskelig i en slik situasjon. Onsdag fortalte Guldvog at Norge vil få en knapphet på smittevernutstyr i forbindelse med korona-situasjonen i landet.

– Vi har utstyr til smittevern i flere uker framover, men trenger hjelp til mer leveranser og få alt av løsninger på plass. Akkurat nå er vi i stand til å gjøre en god jobb i alle deler av helsevesenet, men forsyningssituasjonen i verden er veldig krevende, sa han.

Dette budskapet står i skarp kontrast til «den opplyste, norske middelklassen», der mange har en spøkefull tilnærming. «Det er jo bare gamle syke dette er farlig for. Det dør mange flere av influensa».

Men helsedirektøren kan ikke late som om eldre og syke «ikke fins». Og det er de han og hans folk er bekymret for når han snakker om «en veldig krevende situasjon».

Da er det nok godt å ha lang fartstid i direktoratet, samt en professorstilling i sosialmedisin å lene seg på. Bjørn Guldvog var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1985. Han har bred erfaring som «utøvende», og har arbeidet både som fastlege, sykehjemslege og lege i sykehus. Etter hvert gikk han over til forskning. Guldvog skrev doktorgrad om epilepsi og forsket på hjernen. Senere sporet forskningen hans mer og mer over på sosialmedisin og kvaliteten på helsetjeneste våre. Derfra ble veien over i byråkratiet kort. I 2002 ble han ansatt i Helsedirektoratet. Først som divisjonsdirektør og fra 2004 som assisterende helsedirektør. I desember 2012 ble han utnevnt til helsedirektør. Og seks år senere fikk han fornyet direktør-åremålet for seks nye år, frem til 2024.

Bjørn Guldvog har solid erfaring med helsevesenet – fra begge sider av sykehussengen, for å si det slik. Han har også vært alvorlig syk pasient.

– Jeg har mye å være takknemlig for når det gjelder helsetjenesten. Jeg pleier å si at jeg er blitt livreddet veldig mange ganger, og det er virkelig sant, sier han i et intervju med Sykepleien i 2015. En gang var når han trengte redningshelikopter for å komme ned fra en fjellskrent han hadde «gått seg fast i». Den siste gangen var da han ble hjerteoperert. 

– Jeg er bypass-operert. Jeg har en arvelig hjertesykdom, som gjorde at jeg måtte skifte noen blodårer. Jeg fikk fantastisk behandling og pleie og opplevde helsetjenesten på sitt mest effektive og på sitt beste, sier Gudvog til Sykepleien.

Til Tidsskriftet Den Norske Legeforening har han sagt at Helsedirektoratets hovedoppgave er å «skape rammer for at helsetjenesten kan gjøre jobben på en god måte slik at befolkningen og helsearbeidere har tillit til det som skjer». 

Akkurat nå spiller han en hovedrolle i å løse den oppgaven.

Da dette ble skrevet torsdag formiddag – med henblikk for publisering i dagens papiravis – var 56 personer registret smittet av koronavirus her i landet. I dag, fredag formiddag, er 100 personer registrert som smittet.  Allerede i morgen er det høyst sannsynlig blitt enda flere.

Knut Petter Rønne – kpr@dagensperspektiv.no

Annonse
Annonse