Annonse
Visepresident Valdis Dombrovskis i EU-kommisjonen sier den økonomiske nedturen i kjølvannet av koronapandemien trolig blir større enn tidligere antatt.  Foto: François Lenoir / AP / NTB scanpix    

Nedturen i EU-økonomien blir trolig enda verre enn tidligere antatt

Den nyeste prognosen er dermed enda mer pessimistisk enn for tre måneder siden, da unionens samlede brutto nasjonalprodukt var ventet å gå ned 7,5 prosent. Også forventningen til vekst i 2021 er nå marginalt lavere enn forrige gang: 5,8 prosent mot 6 prosent.

For eurosonen er nedgangen ventet å bli på hele 8,7 prosent, med en vekst på 6,1 prosent neste år.

– Den økonomiske effekten av nedstengningen er større enn vi trodde først, og vi står fortsatt overfor mange risikoer, inkludert en mulig ny bølge, sier visepresident Valdis Dombrovskis i EU-kommisjonen.

Kommisjonen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosen. En eventuell andre pandemibølge er ikke blant forutsetningene, men trekkes fram som en risikofaktor. Det tas heller ikke høyde for den positive effekten av den foreslåtte gjenreisingsplanen for EU-økonomien, ettersom denne ikke er vedtatt ennå.

Den største nedturen er ventet i Italia, der kommisjonen anslår at økonomien vil krympe med 11,2 prosent i år. Deretter følger Spania (-10,9 prosent), Kroatia (-10,8 prosent) og Frankrike (-10,6 prosent).

Sverige og Danmark ventes å slippe billigst unna, med et BNP-fall på henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent.

Annonse
Annonse