Annonse
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Professor kritiserer regjeringens krisepakke

Torvik er professor i samfunnsøkonomi. Han sier til Dagens Næringsliv at den nye tiltakspakken for bedriftene som nå skal hastebehandles i Stortinget, har flere svakheter og kan åpne for at bedrifter kan spekulere i å redusere aktiviteten for å motta støtte.

Forutsetningen for å bruke støttetiltaket er at selskaper som kan vise til redusert aktivitet med mer enn 30 prosent i april og mai i fjor, vil få dekket deler av de faste utgiftene. Dette mener Torvik er feil, og at det burde være bedriftenes omsetning i mars som burde vært lagt til grunn, ellers kan bedrifter spekulere i å redusere aktiviteten i april og mai for å få støtte.

– Dette er et insentiv for å redusere aktiviteten i bedriftene og å sette folk på porten, men intensjonen er nettopp å unngå oppsigelser, sier Torvik til avisen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver til DN at forholdene Torvik beskriver, er vurdert.

– Formålet med ordningen er å hjelpe levedyktige og sunne foretak som er hardt rammet av virusutbruddet. Hvis grensen er for lav, er ikke tiltaket målrettet nok, og da vil heller ikke ordningen være i tråd med statsstøtteregelverket. En høyere grense øker både insentivproblemene og risikoen for at en del av foretakene i målgruppen faller utenfor, sier Sanner.

Annonse
Annonse