Annonse
Talsperson i MGD Une Bastholm før årets digitale landsmøte 25. april, der det skal velges en ny ledertrio. Den gamle talspersons-modellen blir erstattet med en leder og to nestledere. Foto:  Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen må evaluere kriselovene

Det fremkommer i innstillingen om koronaloven som koronakomiteen på Stortinget avga mandag. Saken ble behandlet i plenum tirsdag.

– Hele komiteen peker på behovet for evaluering av hele lovverket for krisehåndtering, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm til NTB.

Hun sitter i den særskilte koronakomiteen, som ledes av stortingspresident Tone W. Trøen (H).

– Det samlede lovverket må ses i sammenheng. Vi ber regjeringen evaluere hvordan lovene fungerer sammen, forklarer Bastholm.

Stortingsflertallet går inn for å forlenge den spesielle koronaloven med én måned, til 27. mai. Saken skal gjennom andre gangs behandling fredag.

Hytteforbud

Koronapandemien har i halvannen måned preget Norge og ført til en rekke svært inngripende tiltak. Blant de mest omdiskuterte grepene var forbudet mot å overnatte på hytta, som varte fra 19. mars til 20. april.

Hytteforbudet ble hjemlet i smittevernloven, uten eksplisitt å ha smittevern som formål. Derimot handlet tiltaket om å unngå overbelastning på helsevesenet i kommuner med mange hytter, spesielt i påsken.

Bastholm peker på at forskrifter hjemlet i smittevernloven, er underlagt mindre demokratisk kontroll og åpenhet enn koronaloven.

MDG-toppen ser for seg at koronaloven, smittevernloven, beredskapsloven, sivilbeskyttelsesloven og helseberedskapsloven tas med i evalueringen regjeringen nå må gjøre.

– Målet er å sikre helhetlig krisehåndtering, med bedre rettssikkerhet og demokratisk kontroll, sier hun.

Forlenger koronaloven

Senterpartiet, SV og Rødt sier nei, men den øvrige opposisjonen går sammen med regjeringspartiene i ønsket om å forlenge koronaloven.

Loven gir regjeringen vide fullmakter til å kjøre gjennom forskrifter den mener er nødvendig for å håndtere koronakrisen.

Stortinget strammet imidlertid inn regjeringens opprinnelige forslag betydelig. I tillegg til kort varighet kan én tredel av stortingsrepresentantene stanse en forskrift innen ett døgn etter at den er fremsatt.

Så langt er flere titall midlertidige forskrifter innført med hjemmel i loven, mens noen få er stanset av de folkevalgte. Forlengelsen gjør blant annet at forskriftene som er innført de siste ukene, blir videreført.

– Vi har merket oss at regjeringen i dag ikke har planer om å fremme nye forskrifter under loven, men ønsker forlengelse – primært for at de forskriftene som allerede er vedtatt ved bruk av loven, ikke skal opphøre allerede om en uke, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

 

Annonse
Annonse