Annonse
Espen Barth Eide (Ap) har vært saksordfører i energi- og miljøkomiteens behandling av saken om Equinors virksomhet i USA og statens eieroppfølging. Her fra høringen i saken fra november.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB      

Stortinget krever sterkere styring av Equinor

Det kommer fram i innstilling om selskapets virksomhet i USA og statens eieroppfølging.

Bakteppet for saken er avsløringene i Dagens Næringsliv om at Equinor til nå har tapt om lag 230 milliarder kroner på investeringene i USA de siste 20 årene. Virksomheten har vært preget av rot og manglende oversikt, skriver avisen.

Olje- og energiminister Tina Bru redegjorde for saken i Stortinget 10. juni, og nå har Stortingets energi- og miljøkomité kommet med sine innstillinger.

«Flertallet mener at det i fremtiden trengs en tydeligere hånd på denne eierstyringen,» heter det i innstillingen fra komiteen der Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet og Miljøpartiet De Grønne utgjør flertallet.

Staten eier 67 prosent av Equinor og må vise tydeligere eierstyring når det gjelder «ansvarlighet, sunn økonomistyring, måloppnåelse og eksplisitte krav til ESG (miljø, sosiale forhold og styring)», mener komiteen.

Saksordfører Espen Barth Eide (Ap) påpeker at alle i komitéen er enige om prinsippene for en profesjonell eierstyring.

– Men vi ser jo at private eiere er ganske tydelige på sine intensjoner med eierskapet, som krav til ESG. Vi mener at staten skal ta mål av seg som en like tydelig eier, og ikke være den snilleste gutten på generalforsamling, som den nok av og til har vært, sier han til DN.

Annonse
Annonse