Annonse
Oslo og Viken er de fylkene der antallet permitterte arbeidstakere har vært høyest i løpet av pandemien. Foto: Audun Braastad / NTB      

MDG splittet om elektrifisering av oljefelt

Slutt på olje- og gassproduksjon i Norge innen 2035.

Og et kutt i klimautslippene i Norge på 80 prosent innen 2030.

Det er to av hovedgrepene i programforslaget som nå skal opp til behandling på MDGs landsmøte. Landsmøtet starter torsdag og går over fire dager til søndag.

Men programforslaget har utløst en vanskelig diskusjon i MDG om elektrifisering av oljefelt.

Flere motforslag

I utkastet til nytt partiprogram for 2021–2025 går programkomiteen inn for å stille krav om elektrifisering av oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses. Denne elektrifiseringen skal skje ved hjelp av havvind som skal produsere energi til strømnettet når oljefeltene tas ut av produksjon.

Men flere grupperinger i partiet går nå mot forslaget.

En gruppe på tolv MDG-politikere, blant dem profiler som Truls Gulowsen og Kristoffer Robin Haug, går inn for å stryke hele punktet. De stiller spørsmål ved hvor lurt det er å elektrifisere og viser til at gassen som gir oljeplattformene energi i dag, vil bli solgt på markedet i stedet.

Vil ha stans

Vestland MDG går enda lenger og foreslår et krav om stans i elektrifiseringen av oljefelt.

Fylkeslaget har riktignok vært splittet internt i saken, men påpeker i sitt innspill til landsmøtet at MDGs mål er å fase ut olje- og gassvirksomheten helt innen 2035. «Det tar tid å bygge ut havvind, og det er urealistisk at det vil kunne elektrifisere mye av sektoren innen 2035», skriver fylkeslaget i sitt forslag. Ifølge Vestland MDG bør partiet «si tydelig nei til elektrifisering som ødelegger norsk natur for å pynte på Norges klimaregnskap».

Oslo MDG mener for sin del at partiet bør «gå mot å bruke store summer på elektrifisering av olje- og gassfelt ettersom de uansett må legges ned for å nå klimamålene».

Usikkerhet om havvind

Ask Ibsen Lindal, som representerer MDG i Trondheim og også er partiets energipolitiske talsperson nasjonalt, mener MDG bør åpne for mer fleksibilitet i valg av løsning.

Han frykter «dyre og dårlige» prosjekter hvis utbygging av havvind bindes til elektrifisering av sokkelen.

Men kravet om elektrifisering må ses i sammenheng med MDGs mål om å kutte klimautslippene med 80 prosent innen 2030, understreker Lindal.

Ifølge ham er det vanskelig å lese stemningen i partiet, spesielt når så mye går digitalt.

– Men jeg blir overrasket hvis det blir gjennomslag for å fjerne punktet helt, for dette henger veldig tett sammen med klimamålene. Hvis man setter et mål om 80 prosents kutt innen 2030, som det ikke er noen motforslag mot, så må det henge sammen med tiltakene. Da er elektrifisering et «nødvendig onde», sier Lindal til NTB.

Forsvarer komitéforslaget

MDGs nestleder Arild Hermstad mener det er programkomiteens forslag som er det mest troverdige alternativet.

Bekymringen, forklarer han, er at en massiv satsing på elektrifisering vil føre til stort press på vindkraft og vannkraft, samtidig som oljeproduksjonen grønnvaskes og sokkelen spiser opp kraftproduksjon som ellers kunne gått til satsinger som batterifabrikker eller produksjon av grønt hydrogen.

Ifølge Hermstad er det likevel bred enighet i MDG om at et utslippskutt på 80 prosent innen 2030 er det overordnede.

– Og det må ligge til grunn for tiltakene vi har for å bli kvitt utslippene på sokkelen, sier han.

Annonse
Annonse