Helse sør-øst inngår nye og utvider eksisterende avtaler for å kutte ventetidene på sine sykehus.
Helse sør-øst inngår nye og utvider eksisterende avtaler for å kutte ventetidene på sine sykehus.

Helse sør-øst kjøper private helsetjenester for 4,3 milliarder kroner årlig

Norges største helseforetak inngår nye og utvider eksisterende avtaler for å få ned ventetidene. Årlig bruker Helse sør-øst 4,3 milliarder på tjenester fra private aktører.

Publisert Sist oppdatert

Nye avtaler innen spiseforstyrrelser, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og poliklinisk laboratorievirksomhet skal starte opp i januar 2025. Nye avtaler innen rehabilitering skal inngås for oppstart året etter – i januar 2026, ifølge en pressemelding fra foretaket.

Prioriterer tilgjengelighet

I tillegg har de allerede avtaler innen blant annet psykisk helsevern, somatikk og radiologi. I år ble døgnbehandling for psykisk helsevern utvidet med 6.400 liggedøgn. I tillegg ble det 1.200 flere utredninger og 150 kontroller av hjertetilstander.

Nå i juni ble dessuten avtalene innen koloskopi utvidet med 1500 konsultasjoner for pasienter som henvises direkte fra sykehus. For å redusere koloskopi-ventetider hos sykehusene i Telemark, Vestfold og Innlandet blir det et utvidet tilbud lokalt.

– Helse sør-øst ønsker å inngå avtale med én leverandør lokalisert i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF og én til to leverandører lokalisert i opptaksområdet til Sykehuset Telemark HF/Sykehuset i Vestfold HF. For at flest mulig pasienter skal ha kort reisevei, er det ønskelig at tilbudet er lett tilgjengelig i opptaksområdene, heter det i pressemeldingen.

Ventetiden økte i 2023

Sykehuskøene skulle ikke øke i 2023, krevde regjeringen. Sykehusene klarte ikke oppfylle dette og står lenger unna de langsiktige målene om kortere ventetid.

Gjennomsnittlig ventetid var i fjor 73 dager, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Det er 6,2 dager mer enn året før, skriver Altinget.

Størst økning hadde Helse Midt-Norge, hvor den gjennomsnittlige ventetiden gikk opp med ti dager. Helse sør-øst hadde en økning på sju dager, mens ventetiden i Helse nord og Helse vest gikk opp med to dager, skriver avisen.  

Sykehusenes manglende innfrielse av ventetidskravene ble tatt opp da helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte helsetopper til foretaksmøte denne uka.

Bakgrunnen for at sykehusene ikke har klart å oppfylle kravet, er sammensatt. Pandemien har hatt betydelig påvirkning, men også kostnadsvekst og endringer i de økonomiske rammebetingelsene i 2022 og 2023 har bidratt, heter det i helseregionenes referater fra møtet.

Powered by Labrador CMS