Samfunnsstyring

Også helsenæringen skal nå bli prioritert sektor i den nasjonal storsatsingen «Hele Norge eksporterer». Foto: NHO Geneo

Helsenæringen skal bli Norges neste store eksporteventyr

Helsenæringen blir Norges fjerde nasjonale eksportsatsing siden regjeringen lanserte reformen «Hele Norge eksporterer». Det vil skape store ringvirkninger på sikt, mener Karita Bekkemellem i NHO Geneo.

Publisert Sist oppdatert

Like før helga slapp regjeringen nyheten om at også helsenæringen skal bli en prioritert sektor for nasjonal eksportsatsing – etter havvind, grønn maritim sektor og design- og ferdigvareindustri (se faktaboks).

I april i år anbefalte nyskapningen Eksportrådet både helsenæringen, reiselivsnæringen og design- og ferdigvareindustri som nye satsingsområder innen eksport. Nå er også helsenæringen blitt godkjent.

NHO-landsforeningen Geneo, som organiserer rundt 1.600 bedrifter med over 20.000 årsverk i den private helse- og velferdsnæringen , setter selvfølgelig stor pris på eksportsatsingen.

– Stor anerkjennelse

– Dette er en seier for helsenæringen og vil skape store ringvirkninger på sikt, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, da nyheten ble offisiell.

– Det er en stor anerkjennelse av helsenæringens verdi. For å kunne oppnå det fulle eksportpotensialet, er vi avhengig av et godt hjemmemarked som bygger på internasjonal konkurransekraft. Et godt hjemmemarked er også en forutsetning for internasjonale investeringer og tilgang på kapital, poengterer hun.

Bekkemellem mener at det finnes flere områder innen den samlede helsenæringen som det ville være verdt å satse sterkere på.

– Jeg vil samtidig påpeke at også tjenesteeksport innen helsenæringen har et stort potensial. Det er blant annet Dr. Dropin et godt eksempel på, som nå blant annet etablerer seg i Storbritannia, understreker Geneo-direktøren overfor Dagens Perspektiv.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo. Foto: Legemiddelindustrien (LMI)

Enorme markeder utenfor Europa

Helsenæringens eksportmarkeder er spredt over hele verden. Nesten 70 prosent av næringens eksport i 2021 gikk til markeder utenfor Europa.

For de store norske helsebedriftene er USA og Canada de viktigste markedene, mens for de mindre bedriftene er Norges nordiske naboer svært viktige markeder.

– Helsenæringen er en næring som på alle måter gjør det bra allerede, men som har et stort potensial for å øke sin eksport enda mer. Nå gir vi en utvalgt sektor en ekstra nasjonal kraftsamling for å bidra til at den tar ut hele sitt potensiale, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han leverte nyheten.

Neste skritt blir nå at rådet skal konkretisere innholdet i satsingen – i tett samarbeid med relevante aktører i helsenæringen. Det legges opp til at et konkret forslag til satsing overleveres næringsministeren høsten 2023.

En nasjonal eksportsatsing på helsenæringen vil ikke bare bidra til å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, men også føre til ytterligere arbeidsplasser, og økt verdiskaping, i Norge, mener Jan Christian Vestre.

Helsenæringen vokser i stor fart

Helsenæringen er ingen «hvem-som-helst» som det nå satses på. Den norske helsenæringen hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 milliarder kroner. Av dette var rundt 22 milliarder kroner inntekter fra eksport.

– Næringen skaper rundt 11.000 arbeidsplasser i hele Norge, og har viktig rolle å spille for målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da nyheten ble sluppet like før helga.

Ifølge Menon Economics hadde helsenæringen en total omsetning på rundt 115 milliarder kroner i 2022. Tallene er basert på bedriftenes egne anslag. Den er altså i ferd med å bli en stor nasjonal næring.

Også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for at også helse nå blir del av landets eksportsatsing.

– Norsk helseeksport er bra – for næringslivet, for helsetjenesten vår, for vår helseberedskap, og selvfølgelig også for pasienter og fagfolk. En sterk og innovativ helsenæring er avgjørende for å utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i toppklasse, mener hun.

Fakta om «Hele Norge eksporterer»

  • I mars 2022 lanserte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer».
  • Det innebærer at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
  • Heretter skal «eksportfremmearbeidet» sees i sammenheng med resten av Støre-regjeringens næringspolitikk – som Grønt industriløft og arbeidet med å forenkle virkemiddelapparatet.
  • For å sørge for medvirkning og medfinansiering fra næringslivet, opprettet regjeringen Nasjonalt Eksportråd. Det gir råd og innspill til næringsministeren og sørger for forslag til 5 til 10 større strategiske eksportsatsinger.
  • Tre områder innen «Hele Norge eksporterer» er allerede blitt pekt ut. I fjor besluttet Nærings- og fiskeridepartementet at det skulle satses mer på havvind, på grønnere maritim eksport og design- og ferdigvareindustrien. Og før helga kom altså helseindustrien til.

Kilde: Nærings- og handelsdepartementet

Powered by Labrador CMS