Samfunnsstyring

Rettspraksis levner liten tvil om hva det betyr å vise fingeren til en offentlig tjenestemann.

Kålåme! Jævla dust! Hæstkuk!

Dette er tre eksempler på skjellsord rettet mot politiansatte som er pådømt i rettssystemet, men bare som en del av dommen.

Publisert Sist oppdatert

Rettsgrunnlaget finnes i straffelovens Straffeloven § 156 annet ledd:

for ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd å ha forulempet en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten

En del av dommen

Frostatings lagmannsretts dom fra 2021 er et eksempel:

Her ble en mann som var 59 år i 2020 mann dømt til en bot på samlet 18.000 kroner for ulovlig bevæpning (kniv) på offentlig sted, unnlatelse av straks å rette seg etter politiets pålegg og forulemping av offentlig tjenesteperson.

Lagmannsretten fant det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at mannen ved et tilfelle hadde kalt en politibetjent «idiot» og «kålåme» utenfor utestedet Syd i Molde en juninatt i 2020. Det samme gjaldt bruken av «jævla drittsekker» og «jævla horer» og i tillegg «en pekefinger helt opp i ansiktene» på politibetjentene i oktober samme år.

Om å vise fingeren

Hålogaland lagmannsrett dømte i 2022 en mann født i år 2000 til en bot på 42.000 kroner for en rekke brudd på veitrafikkloven og flere tilfeller av skjellsord/forulemping av politiet i desember 2021. Ordbruken som ble pådømt var «hæstkuk», «det ikke er mye mellom ørene dine» og «det er ikke mye som sitter i det hodet ditt som er oppegående». Han viste også politiet fingeren ved to anledninger.

Underrettspraksis viser at «hæstkuk» er bedømt ulikt, men lagmannsretten fastslår «at formålet med bestemmelsen å beskytte offentlige tjenestemenn mot forulemping under eller på grunn av utførelsen av tjenesten» og at «terskelen bør være lav». Retten viser til andre avgjørelser der uttrykk som «rasshøl», «jævler», «politifaen», «jævla dust», «idiot» og «psykopat» ble benyttet.

Retten levner heller ingen tvil om hva det betyr å vise fingeren til noen: «Å gi et klart utrykk for forakt og avsky. Å vise fingeren er en stilltiende måte å si «reis til helvete», «fuck you», «faen ta deg» eller lignende».

TEMA: Ytringsklima

Ytringsfrihet bør finne sted − men kanskje ikke på jobben?

Ytringsfrihet engasjerer. Debatten når gjerne store høyder hver gang noen mener at deres rett til å ytre seg blir innskrenket. For ikke å snakke om hvis noen føler seg «krenket».

«Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag», konstaterer Ytringsfrihetskommisjonen som la fram sin rapport i fjor høst. Samtidig heter det om arbeidslivet: «... det er urovekkende at mange arbeidstakere og fagpersoner legger bånd på seg eller helt lar være å delta i den offentlige debatten, og … enda flere arbeidstakere vurderer ytringsbetingelsene som dårlige».

Dagens Perspektiv presenterer artikkelserien «Ytringsklima på jobben»:

Powered by Labrador CMS