Samfunnsstyring

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ((Ap) presenterer stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 i Marmorhallen.

Nasjonal transportplan: Regjeringen vil bruke mindre penger per år

Regjeringen vil bruke 1308 milliarder kroner på veier, broer og jernbane og andre samferdselsprosjekter de neste tolv årene – mindre per år enn i forrige NTP.

Publisert Sist oppdatert

­Det skal hentes inn 100 milliarder kroner i bompenger, mens 1208 milliarder kroner er statlige midler. Det gikk fram av Nasjonal transportplan , som ble lagt fram fredag.

– Vi ligger opp til noe mindre samlet vekst i de årlige bevilgningene enn forrige NTP. Det er i tråd med det vi tidligere har varslet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram planen.

40 prosent, eller 484 milliarder kroner, går til vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

Skyver på storprosjekter

Nygård framhevet at man må gjøre tøffe prioriteringer framover.

– Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har, sa han.

Nygård understreker det regjeringen tidligere har varslet, nemlig at det ikke vil bli rom for å prioritere de store prestisjeprosjektene.

– Vi har valgt å skyve på noen store prosjekt som koster svært mye for å frigjøre handlingsrom til flere prosjekt i hele landet, sier samferdselsministeren.

Vedlikehold på jernbanen

Også innen jernbanen skal man prioritere mye pengebruk på infrastruktur vi allerede har. Nesten halvparten av pengene går til vedlikehold og oppgraderinger og lignende. Dette vil føre til færre forsinkelser og innstillinger, mener Nygård.

– Økt trafikk og gammel infrastruktur fører til at tallet på forsinkelser og innstillinger er for høyt. Vi skal fremdeles bygge nytt, men framover prioriterer vi å vri innsatsen til fordel for vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer, sier han.

Vil utvide byvekstavtaler

Regjeringen vil også se på om byvekstavtalene skal utvides. Dagens avtaler skal forlenges, og på sikt er det aktuelt å inngå avtaler med Buskerudbyen og Grenland. Tilskudd til fem mindre byer blir forlenget over hele perioden.

Nygård mener dette er regjeringens viktigste virkemiddel for å utvikle god mobilitet og framkommelighet, mindre lokal forurensing, støy og klimagassutslipp. Også her vil regjeringen prioritere eksisterende infrastruktur.

– Restriktive tiltak mot biltrafikk og mer fortetting rundt knutepunkt er lokale virkemiddel som blir enda viktigere for å nå nullvekstmål framover, sier han.

Transportplanen tar også for seg tiltak for å kutte klimautslipp og redusere naturinngrep. For første gang er det inkludert et anslag for beslaget av areal i prosjektene, ifølge samferdselsministeren.

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan er det ikke satt av noen konkrete pengesummer for bybanetraseen til Åsane.

Årsaken til utsettelsen er at byrådet i Bergen har åpnet for at man på nytt skal lage en utredning om en mulig tunnel gjennom sentrum. Det til tross for at bystyret tidligere har vedtatt en plan som sender Bybanen over Bryggen, skriver Bergens Tidende.

Tunnelen som skal ta skipstrafikken forbi det utsatte havområdet utenfor Stad i Vestland, er imidlertid prioritert i regjeringens forslag til transportplan.

I perioden 2022 til 2024 er det satt av 240 millioner kroner til skipstunnelen, melder Bergens Tidende.

Kritikk fra opposisjonen

Frp reagerer på at regjeringen ikke har sørget for det de mener er helt nødvendig veibygging i denne stortingsperioden.

– Regjeringen har ikke satt i gang et eneste nytt stort veiprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ingen troverdighet at de plutselig vil begynne å bygge vei etter stortingsvalget i 2025, sier Fremskrittspartiets Frank Sve.

Sve viser til at regjeringen de siste ukene har reist rundt i landet og spist kake for å feire at prosjekter fortsatt ligger inne i NTP. Han reagerer på at prosjekter som skulle bygges raskt i den gamle transportplanen, er utsatt i den nye.

– Skal regjeringen reise rundt og spise kake for alle prosjektene de utsetter og ikke finansierer, får vi etter hvert et folkehelseproblem. Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite, sier Sve.

Heller ikke regjeringens budsjettpartner SV er imponert av transportplanen.

– Dette er en transportplan til å bli bilsyk av, sier Mona Fagerås, partiets transportpolitiske talsperson, til NTB.

SV mener at regjeringen ikke tar klima og miljø nok på alvor i den nye transportplanen.

– Vi kan ikke fortsette å asfaltere landet med firefelts motorveier. Det ødelegger store naturområder, koster enormt med penger, og brukes ikke nok. Vi får gjort langt mer hvis vi bygger langt og trygt, heller enn bredt og dyrt, sier Fagerås.

Hun etterlyser mer penger og ressurser til de grønne løsningene, til kollektivtrafikk og jernbane. Hennes oppfatning er at hvis folk skal velge miljøvennlig, må tilbudet bli bedre og billigere.

Fakta om prosjektene i Nasjonal transportplan

* 39 milliarder til ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle

* Dobbeltspor på jernbanen mellom Råde og Fredrikstad til 23 milliarder kroner

* Veipakke på rundt 18 milliarder kroner til Buskerud, inkludert ny E16 mellom Skaret og Hønefoss

* 10 milliarder til dobbeltspor på jernbanen til Hamar

* Røros- og Solørbanen skal elektrifiseres for rundt 8 milliarder kroner

* 6 milliarder til E134 Dagslett-E18 i Lier kommune

* 2,4 milliarder til E134 Bakka-Mo i Etne kommune

* Tunnel på E39 mellom Figgjo og Ålgård

* Forlengelse av den planlagte flyplasstunnelen i Tromsø

* Utbedring og rassikring av E10 i Lofoten, først strekningen Nappstraumen-Å

* Utbedring av E6 gjennom Sørfold kommune

* Fullfinansiering av E6 Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng

* E39 Nordhordlandstunnelen

* Ny E18 Retvet-Vinterbro i Ås og Nordre Follo

* Stad skipstunnel: Ytterligere 3,2 milliarder kroner til prosjektet.

Disse prioriteres ikke:

* Byggingen av Hordfast – ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Vestland – utsettes. Regjeringen vil «vurdere prosjektet ved en senere rullering av porteføljen når handlingsrommet tillater det»

* Ny E18 forbi Sandvika er ute av Nasjonal transportplan og flyttet over i utviklingsporteføljen med prosjektene som ikke er prioritert.

* Byggingen av Bybanen i Bergen utsettes. Regjeringen vil heller prioritere oppgradering og forlengelse av dagens Fløyfjelltunnel

* Ringeriksbanen utsettes, til fordel for blant annet fire felts motorvei mellom Skaret og Hønefoss

* Bergensbanen: Utsettelse av Ringeriksbanen betyr at togene mellom Oslo og Bergen fortsatt må gå via Drammen – i stedet for å spare en time.

Powered by Labrador CMS