Synspunkt

«Bølgeveggen», Kildens fasade, lyst opp med Ukrainas farger i forbindelse med en nasjonal støttemarkering

Kultur i krig

Samarbeidet med Russland stoppes nå innen de fleste områder, også innen idrett, forskning og kultur. Å fryse kunst- og kultursamarbeid skal sitte langt inne. Kultur har en viktig rolle for å skape forståelse på tvers av nasjoner. Men det er en tid for strid og en tid for fred og forsoning, skriver Harald Furre.

Publisert Sist oppdatert

Harald Furre er direktør ved Kilden teater- og konserthus

SYNSPUNKT: Nå står vi midt i en grusom krig, og det vil etter min mening være helt feil å applaudere for russiske ensembler i dagens situasjon. Men på et tidspunkt skal vi igjen forsones med Russland, og da vil kunst og kultur spille en viktig rolle, også i Kilden.

I solidaritet med det ukrainske folket har Kilden teater og konserthus som kjent bestemt å avlyse de planlagte forestillingene med balletten Svanesjøen 18. og 19. mai.

Bruddene på folkeretten vi ser i Ukraina er svært alvorlige. Vi står midt i et blodbad i Europa. En krig som vi ikke har sett maken til i vår del av verden siden 2. verdenskrig.

I denne situasjonen mener Kilden det er viktig at vi alle gir et tydelig signal om uretten som nå blir begått, enten «vi» er nasjoner, store internasjonale selskaper, en kunstinstitusjon på Sørlandet eller enkeltmennesker.

Kilden var tidlig ute med sitt vedtak om å avlyse forestillinger med russiske ensembler. Likevel hadde vi en grundig diskusjon både i ledergruppen, med de tillitsvalgte og i styret. Meningene var varierte, men konklusjonen ble likevel klar: For å tydelig markere vår avstand fra Russlands invasjon i Ukraina velger Kilden å avlyse russiske artister og ensembler inntil videre."

Ved å avlyse følger Kilden Kulturrådets søsterorganisasjon i Ukraina, Ukrainian Cultural Foundation, som har bedt kulturaktører verden over om å avslutte eventuelle samarbeid med det russiske regimet og markere sin motstand mot krigen.

Det er viktig for oss å understreke at avlysningen er en prinsipiell markering mot Putins meningsløse angrepskrig i Ukraina. Markeringen er ikke rettet mot folket i Russland og kunstnerne, men vi ønsker å vise avsky mot krigshandlingene i Ukraina. Om vi alle står sammen i solidaritet med Ukraina, mot krig, vil det bli lagt merke til, også i Kreml.

Men Kilden avlyser ikke russiske kulturuttrykk. Også i vår skal Kristiansand Symfoniorkester spille musikk skrevet av russiske komponister og i juni skal vi igjen sette opp Kirsebærhaven av Anton Tsjekhov. Både russiske skuespill og symfoniske verk er en del av den europeiske kulturarven, og vi må ikke skape en hatsk stemning mot alt som er russisk.

Noen mener at kunsten skal være hevet over politikk og krig. Jeg synes det er en naiv tankegang. Det har alltid vært slik at kunst og kultur politiseres og til dels brukes som redskap for ulike regimer. Og kunsten selv ønsker jo å være politisk relevant. Å si at boikott innen idrett, forsking, næringsliv osv er bra, mens kunsten opererer på et annet plan, vil ikke bli forstått.

Mange kunstnere er dissidenter, og det er viktig å støtte deres kamp mot autoritære regimer. Her kan ulike tiltak vurderes i tiden som kommer, og jeg tenker at profilerte russiske dissidenter ville vært velkommen på våre scener også nå. Men å skulle gjennomføre en generell sjekk av hva russiske kunstnere mener før de i denne tiden får lov til å opptre på norske scener, vil både prinsipielt og praktisk være en helt umulig linje å legge seg på.

Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Kunst og kulturuttrykk er nettopp ytringer. Et fritt samfunn og et fritt kulturliv er sentrale verdier for oss i Kilden. Kulturaktiviteter gir grunnlaget for å delta i det uenighetsfellesskapet som er forutsetningen for demokratiet. Derfor er det naturlig for Kilden i denne stund å vise et tydelig standpunkt til krigshandlingene i Ukraina. Vi er glade for at Kildens publikum støtter opp under vår avlysning av Svanesjøen. Mange av dem har valgt å donere billett-beløpet til Røde Kors i Ukraina i stedet for å få det refundert.

Powered by Labrador CMS