Synspunkt

Dagens eldre er helsemessig langt yngre enn deres besteforeldre var på samme alder, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjon: Andrey Popov

Synspunkt | Aslak Molvær: Hilsen fra en møkk lei babyboomer

Vi er «eldrebølgen», og nå er det nok. Vi sier nei, og setter foten ned her, skriver Aslak Molvær.

Publisert Sist oppdatert

­Aslak Molvær er en endringsentusiast.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT:Sitat: «(...) de neste 20 åra blir 250.000 mennesker over 80 år. Andelen i yrkesaktiv alder, altså de som er i jobb, forblir den samme (...)»

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (AP), Debatten NRK, torsdag 9. mars 2023

Nå handlet debatten denne gangen riktig nok om finansiering av vårt helsevesen, men uttalelsen fra statssekretæren demonstrerer holdningen ovenfor «eldre», og den grunnleggende tenkingen i det offentlige Norge rundt temaet alder.

Dette ser vi også i det private næringsliv, her eksemplifisert med et tydelig ytterpunkt.

Hva er så problematisk med dette?

+/-50 og gått ut på dato?

Når det grunnleggende premisset er at voksne i arbeidsfør alder fysisk og psykisk går ut på dato rundt +/-50 år, og at de er en økonomisk byrde for arbeidslivet og for samfunnet, har vi feil premiss.

Slike utsagn viser holdninger, bevisste og ubevisste, som tydelig definerer dagens «eldre» og «seniorer» i det samme bildet som vi hadde av våre utslitte generasjoner før oss. For de hadde andre premisser i sitt arbeidsliv – premisser som påførte mange av dem slitasjeplager og faktisk gjorde dem fysisk gamle rundt +/-50-årsalderen. Men det var den tids premisser.

Slik har tidstypiske premisser preget våre forfedre, som i «Den stille generasjonen» (1928-1945) og «Den Store generasjonen» (1901-1927), der folkehelse, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vaksiner ikke var faktorer som påvirket folks liv i nevneverdig grad.

«Da mine besteforeldre var på min alder, var de per definisjon «gamle». Fysisk utslitt av hardt arbeid, og rent helsemessig påvirket av å ha levd i den tiden de levde.»

I denne tidsepoken var det lite generell kunnskap rundt ernæring og kosthold, et temaområde som var svært avgjørende for livsløpet for disse generasjonene. Da mine besteforeldre var på min alder, var de per definisjon «gamle». Fysisk utslitt av hardt arbeid, og rent helsemessig påvirket av å ha levd i den tiden de levde.

De var et produkt av datidens forståelse av helsebevarende adferd, og en svært begrenset tilgang på kunnskap om hva som bevarte god helse.

Det problematiske med å tenke slik om dagens «eldre» og «seniorer», er at det aldri blir riktig. Det finnes utvetydig, lett tilgjengelig forskning, for alle som er opptatt av fakta. Utviklingen i samfunnet har skjedd, og skjer daglig. Konsekvensene av denne utviklingen opplever vi som lever i dag.

Dagens «eldre» er helsemessig langt yngre enn deres besteforeldre var på samme alder, samtidig er dagens 30-åring helsemessig likere dagens 55-åring enn for en generasjon siden. Selv om det er ubevisste holdninger, så finnes det ingen unnskyldninger i dagens Google-virkelighet for ikke å forholde seg til fakta.

Hvordan våger dere?

Det er vi som er den fryktede «eldrebølgen», og vi sier: Hvordan våger dere?

Fakta er at dagens babyboomere, både boomer I (1946-1954), og boomer II (1955-1964), er et «livsløp-produkt» av en enorm positiv utvikling innen helse, og generell kunnskap om det å «leve» lenge med god kvalitet.

Dere senere generasjoner – X, Millenials, Z, og Alpha – som hevder å sitte på fasiten til så mangt, dere som virkelig fikk tilgang til høyere utdannelse, mer kunnskap, og bedre liv – alt basert på det vi boomere tilrettela for dere. Dere som kun er der dere er fordi dere står på våre skuldre, slik vi alle har stått på tidligere generasjoners skuldre – hvordan våger dere å devaluere oss på denne måten? En devaluering som i tillegg ikke er basert på fakta. Hvorfor er dere så uvillige til å se virkeligheten?

Diskusjon på gale premisser

Vi boomere (I og II), er ikke på noen måte som de tidligere generasjonene. Definisjonen, og premissene, er fullstendig gale.

Her er litt fakta som underbygger min påstand:

  • Vi lever lengre enn noen gang før i menneskehetens historie.
  • Vi er generelt sunnere enn noen gang før i menneskehetens historie.
  • Vi fungerer bedre kognitivt, intellektuelt og sosialt, enn noen gang før.
  • Vi evner å lære mer, og utvikle kompetanse til vi bokstavelig talt dør (neuroplastisitet, forståelse og intellekt).

Likevel, så ser vi holdninger som hos Risa, hører uttalelser som de fra K. K. Bekeng, som vitner om en utdatert, foreldet og ikke-faktabasert forståelse av samfunnet.

Hvis dere skal presentere dere i offentligheten, og mene noe om slikt som dette, så bør dere virkelig forholde dere til fakta, og ikke komme med slikt fordomsfullt tull som det dere nå gjør. Dette gjelder ikke bare Risa og K. K. Bekeng, men de aller fleste som uttaler seg om «eldre» og «seniorer», og som våger ta begrepet «eldrebølgen» i sin munn. Vi finner oss ikke i det lenger. Det er nok nå!!

Det som også er et faktum, er at det er flest av oss «seniorer». Vi utgjør et flertall. Vi har makt til å endre ting, da det er vi som stemmer mest, og det er vi som er best til å organisere oss. Vi er faktisk deres foreldregenerasjon.

Svake og syke?

Slutt å se på oss som svake og syke, de som ikke skjønner nåtiden eller de som ikke har peiling på data, it, IOT, AI, komplekse samfunnsstrukturer, frontend og backend, ERP, change-management, digital transformasjon, koding, kryptering, lean, design, endringsledelse, musikk, EDM, indie, prog, chill, FYI og så videre.

Vi kan alt dette, og mye mer. Ikke glem at vi, i tillegg til alt dere kan, har levd så mye lenger enn dere. Vi har livserfaringen som trengs for virkelig å nyttiggjøre oss all denne kunnskapen. Vi har erfaringskompetanse og det gjør oss mer enn teoretisk flinke.

Vi har latt negative holdninger til oss eldre styre så altfor lenge. Nå ser vi at dere ikke viser evnen til å forstå hvor feil dere tar i holdningene til oss. Dette må stoppe nå. Vi sier nei.

Boomere som vil jobbe

Hvordan våger dere å holde oss boomere, som faktisk vil jobbe, utenfor arbeidslivet? Og det basert på beviselig feil forestilling og fordommer mot «alder»? Hvordan våger dere å ignorere det faktum at vi faktisk er, ikke bare én del, men den største delen av arbeidsstyrken i Norge?

Hvordan kan dere påstå at «vi mangler kompetanse», når vi er her, klare til å jobbe? Hvordan våger dere ikke å presentere de faktiske tallene i statistikker som skal vise «virkeligheten» (Nav og Arbeidskraftundersøkelsen (AKU))?

Hvordan våger dere å diskriminere foreldregenerasjonen deres, basert på utdaterte bevisste/ubevisste holdninger- og derigjennom alder? Hvordan våger dere å ikke forholde dere til fakta?

Basert på feil informasjon

Grunnen til deres frykt for «eldrebølgen» er basert på feilinformasjon. Grunnen til at dere bør frykte oss, er at dersom vi reiser oss, og sier nok er nok, så vil dere oppleve en endring dere muligens ikke vil like.

Det er mange av oss, og vi er definitivt ikke den stakkarslige «eldrebølgen» dere synes å tro. Fortsett som dette, og finn ut hvor lite stakkarslige vi egentlig er!

Hilsen en møkk lei boomer. PS! Prøv å snakk med oss, ikke bare om oss!

Fakta om alder, ledighet og arbeidsstyrken

«Det er blant dem som er 67 til 79 år, det er blitt flere. I 2018 var det 580.000 nordmenn i denne aldersgruppen, noe som er 164.000 eller 39 prosent flere enn i 2008. Hovedårsaken til den sterke økningen i antall eldre over 80 år framover, er de store fødselskullene etter andre verdenskrig.»
(SSB 17. sep. 2019)

«Arbeidsledighet er når personer i arbeidsfør alder ikke er i arbeid, men aktivt søker arbeid uten å finne det til vanlige lønns og arbeidsvilkår. Et annet ord for arbeidsledighet er arbeidsløshet. For å regnes som arbeidsledig må man altså både være uten arbeid, og søke arbeid uten å få tak i en ny jobb. Man er ikke arbeidsledig hvis man er frivillig uten arbeid, eller hvis man ønsker seg arbeid, men ikke aktivt søker. Man er heller ikke arbeidsledig om man er uten arbeid og lar være å søke arbeid på grunn av sykdom ellerfunksjonshemming (arbeidsufør).»

«Ved utgangen av desember 2021 mottok 132.600 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 2021 økte antallet med nær 8.200 personer. 3,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av desember 2021. Andelen er uforandret fra forrige kvartal, men på det høyeste nivået siden 2018.»

Arbeidsstyrken per 2020

Illustrasjon: Arbeidslivet.no

«Eldrebølgen er et begrep som brukes om endringen i befolkningssammensetningen, hvor andelen eldre i befolkningen øker. Befolkningssammensetningen påvirkes av svingninger i fødselstall, og innvandring og utvandring. En annen viktig faktor er økt levealder, som forventes å stige videre

Powered by Labrador CMS