Synspunkt

Det er vondt å oppleve hvordan en trener med en så fantastisk CV som Alexander Stöckl nå blir skylt ut med badevannet, skriver Bjørge Stensbøl. Foto: Geir Olsen | NTB

Synspunkt | Bjørge Stensbøl: Norges Skiforbund – et forbund helt ute av styring?

Et forbund som organiserer en idrett med verdens beste idrettsutøvere, synes, ut fra det vi leser i media, å dokumentere en (u)kultur som er lysår fra den prestasjonskulturen toppidrettsutøverne i forbundet representerer, skriver Bjørge Stensbøl.

Publisert Sist oppdatert

­Bjørge Stensbøl er tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen, Toppidrettssenteret i Oslo.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

LES OGSÅ: Bjørge Stensbøl: – Total mangel på dialog i skiforbundet

SYNSPUNKT: Skal utøvere prestere i verdensklasse, er de helt avhengige av å ha et apparat rundt seg, politisk, administrativ og sportslig, som representerer den samme prestasjonskulturen og de samme verdiene.

Nå har vi sett eksempler i langrenn, hopp og alpint hvor utøverne går offentlig ut og forteller at de ikke opplever at det er tilfellet.

Slikt blir det gjerne bråk av. Spesielt når det utspilles en tilsynelatende rå maktkamp hvor parter skifter posisjon gjerne for å ivareta egne, fremtidige ambisjoner.

Må gjennomsyres av mot

I en prestasjonskultur må tre basiselementer ligge til grunn: mot gjennomføringskraft de rette menneskene.

Kulturen må gjennomsyres av mot til å sette ambisiøse mål, mot til nærmest nådeløs åpenhet og mot til å ta og gi nødvendig, ærlig, konstruktiv ris og ros i en løpende og trygg dialog.

Videre må prestasjonskulturen har gjennomføringskraft nødvendig handlekraft til å gjøre det som er nødvendig for å nå organisasjonens (og utøvernes) mål. En viktig forutsetning er at foregående punkt - mot til åpen, konstruktiv og trygg dialog etterleves.

Endelig må kulturen inneha de rette menneskene.

Hvem er de rette menneskene?

Hvem er så «de rette menneskene» til å lede Norges Skiforbund (NSF)?

Har de egenskaper som nådeløs åpenhet når vi leser Saltvedts kommentar på nrk.no 22. februar, eller Lersveens kommentar i Nettavisen 23. februar?

Det synes som om NSF bygger en mur rundt seg for å beskytte seg mot nødvendig åpenhet. Slikt fungerer ikke i en organisasjon, basert på frivillighet. Da mister organisasjonen legitimitet til grunnfjellet.

«Det synes som om NSF bygger en mur rundt seg for å beskytte seg mot nødvendig åpenhet.»

Evner dagens ledelse å ha nødvendig dialog hvor de blant annet får og gir hverandre tilbakemeldinger? I hvert fall ikke hvis vi legger utøvernes opplevelse til grunn.

Søker de innspill fra utøverne for å følge sin egen strategiplan hvor det sies «utøveren i sentrum»?

NSFs visjon: Mange, gode og glade skiløpere

Vi finner veldig mange, både gode og glade skiløpere rundt i ski-Norge. Men den siste tids bråk og maktkamp viser at vi hos noen av våre aller fremste utøvere ikke finner så mange glade skiløpere.

Det er et lederansvar. Det lederansvaret er tilsynelatende helt forsømt.

Har dagens skiledelse evnet å bygge en trygg kultur hvor det praktiseres en tett dialog med stor åpenhet?

Vi kan lese om at hopp er påført 22,5 millioner kroner i akkumulert underskudd, og for 2024 er det budsjettert med ytterligere 6,7 millioner i minus. Dermed kan det synes som om hopp er økonomisk helt ute av kontroll og teknisk konkurs.

Hvilke sponsorer er villige til å gå inn og rette opp en slik økonomi?

Det er vondt å oppleve hvordan en trener med en så fantastisk CV som Alexander Stöckl nå blir «skylt ut med badevannet». Han har blant annet blitt offer for en hoppsport som er teknisk konkurs, og som har ført til at Stöckl tydeligvis må ha påtatt seg andre oppgaver enn å være trener.

«Det er vondt å oppleve hvordan en trener med en så fantastisk CV som Alexander Stöckl nå blir skylt ut med badevannet.»

En trener skal være trener, punktum! Derfor har han ikke fått fulgt opp utøverne slik han gjerne hadde villet.

En trener skal være trener, punktum! Derfor har han tydeligvis ikke fått fulgt opp utøverne slik han gjerne hadde villet. Da kan det hende at det er riktig, slik hopperne har uttrykt det – at de ønsker et nytt regime. Men det må ledelsen i NSF løse på en helt annen måte enn i tilfellet med Stöckl.

Det blir spennende å se på skitinget i juni om ski-Norge mener at NSF har «de rette menneskene» i alle viktige posisjoner.

Powered by Labrador CMS