Synspunkt

Virksomheter vil i økende grad tilby fleksibilitet og bestemmelsesrett på hvilke typer enheter og teknologi ansatte kan benytte for å øke produktiviteten og jobbtilfredsheten, skriver Jacob Spang Lyndegaard. Foto: FatCamera | iStock Photos

Synspunkt | Jacob Spang Lyndegaard: En ny æra for ansattegoder

I år begynner Generasjon Z for alvor å gjøre inntog i arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere bør derfor tenke nytt rundt goder for ansatte – for å tiltrekke og beholde den nye generasjonen.

Publisert Sist oppdatert

­Jacob Spang Lyndegaard er produktsjef i avdelingen for samarbeidsløsninger i Jabra.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Det trengs fordi tradisjonelle fordeler som helsetjenester og pensjonsordninger ikke lenger er nok for å tiltrekke nye talenter.

Jabra har nylig intervjuet 76 akademiske eksperter og bransjespesialister, alt fra forretningsledelse til jobbpsykologer, for bedre å forstå fremtidens arbeidsliv og hvordan ansattes preferanser vil fortsette å forme arbeidsplassen.

Funnene bekrefter på nytt at bedrifter må være forberedt på å følge sine ansattes ledelse i fremtiden. Dette inkluderer å endre tilnærmingen til ansattegoder slik at de bedre passer yngre arbeidstakeres forventninger.

Dataene viser at det spesielt er tre ting som er avgjørende for å tiltrekke og beholde neste genererasjon talenter.

Fleksibilitet er avgjørende

Mulighet til å jobbe stedsuavhengig vil fortsatt være en topprioritet for de ansatte i fremtiden. Fleksibilitet er derfor en forutsetning for å tiltrekke og beholde ansatte.

I tillegg vil virksomheter i økende grad tilby fleksibilitet og bestemmelsesrett på hvilke typer enheter og teknologi ansatte kan benytte for å øke produktiviteten og jobbtilfredsheten.

Ved hjelp av AR- og VR-teknologi, eller mer sofistikerte video- og lydløsninger, vil virtuelle møter, samtaler og trening bli enklere for de ansatte å engasjere seg i, uansett hvor de jobber fra.

AR-teknologien kan legge digitale elementer over virkelige visninger, med begrenset samhandling. VR står for virtuell virkelighet og gir såkalt oppslukende opplevelser som hjelper til med å isolere brukere fra den virkelige verden (red. anm.).

Dette har kanskje ikke tidligere blitt sett på som et tradisjonelt gode for ansatte, men det bidrar til fleksibiliteten og kontrollen over hverdagen som er viktig for mange ansatte.

«Ansattes mentale helse bør også bli en del av virksomhetenes overordnede strategi.»Virksomheter bør dog være oppmerksomme på at denne økte fleksibiliteten vil minimere personlig kontakt for den enkelte medarbeider. Dette kan få den enkelte til å føle seg isolert og gjøre det utfordrende å skape sterk tilhørighet til arbeidsplassen.

Ansattes mentale helse bør derfor også bli en del av virksomhetenes overordnede strategi.

Fokuser på ansattes mentale helse

Virksomheter bør fokusere enda mer på mental helse. Ikke bare for å skape et sterkt tilhørighetsbånd til arbeidsplassen, men også fordi maksimal produktivitet oppstår først når individuelle ansattes velvære prioriteres.

Bedrifter bør se dypere inn i teamenes arbeidsflyt for å redusere utbrenthet, og støtte emosjonelt velvære. Vi vil også se at selvhjelpsressurser vil bli mer utbredt for å skape en inkluderende internkultur.

«Bedrifter bør se dypere inn i teamenes arbeidsflyt for å redusere utbrenthet, og støtte emosjonelt velvære.»

Samtidig representerer KI-baserte verktøy, helsesporingsplattformer og bærbare enheter som smartklokker muligheter. Virksomheter bør vurdere å bruke disse verktøyene for å hjelpe ansatte med å overvåke deres emosjonelle behov og generelle velvære, og redusere unødvendig arbeidspress.

I tillegg vil følelsesbaserte arbeidsrom bli mer utbredt. Disse er en blanding av lukkede og åpne rom, hvor forskjellige fargepaletter og lysoppsett kan imøtekomme forskjellige følelsesmessige tilstander eller personlighetsbaserte behov.

Et gode å kunne reise mye i jobben?

Bærekraft står ikke kun høyt på prioriteringslisten blant virksomheter, men også hos de ansatte, som følger nøye med på hvordan arbeidsgiver innlemmer dette i den daglige driften. Hvis du som virksomhet vil tiltrekke den yngre generasjonen, bør du være ekstra oppmerksom på dette.

Grunnen er enkel: de ønsker å jobbe for virksomheter som matcher deres miljøvennlige verdier. I stedet for å tilby dem muligheten for å reise mye i jobben, vil de heller tilbys å jobbe i mer bærekraftige kontorlokaler eller kutte forurensningsskapende reiser helt.

«Den yngre generasjonen ønsker å jobbe for virksomheter som matcher deres miljøvennlige verdier.»

Bedrifter kan innlemme denne trenden ved å tilby belønninger til ansatte som viser bærekraftige vaner i sine rutiner, som å sykle eller gå til jobb. Å investere i miljøvennlige fasiliteter, som at kontorene er i et miljøsertifisert bygg, er også attraktivt for mange.

Sett mennesket i sentrum

Samlet sett må virksomheter tilpasse seg de skiftende behov og forventninger fra ansatte. De må fokusere på «hele» medarbeideren og få ansatte til å føle seg viktige, spesielt ettersom nye generasjoner kommer til.

Data viser at bedrifter bør fortsette å investere i jobbmuligheter og goder til de ansatte som understøtter de ansattes behov. Det vil blant annet innebære at de skal tilby ansattegoder med fokus på mental helse og velværestøtte, bærekraftig forretningspraksis og en fleksibel hverdag.

Dette bør anses som avgjørende fordeler for ansatte på fremtidens arbeidsplass.

Powered by Labrador CMS