Synspunkt

Ved å kjenne sine medarbeidere og tilpasse sin lederstil deretter, kan ledere skape et miljø der alle kan trives og yte sitt beste, skriver Maiken Furre. Foto: Jacob Lund | iStock Photos

Synspunkt | Maiken Furre: Medarbeiderskap krever mer av lederen

Å skape økt medarbeiderskap, er et felles ansvar. Kulturen i organisasjonen er premissgivende, i tillegg til at leder og medarbeider sammen har et ansvar for hvordan medarbeiderskapet fremdyrkes hos hver og en, skriver Maiken Furre.

Publisert Sist oppdatert

­Maiken Furre er HR-direktør i Canon Norge.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: I dagens stadig skiftende arbeidsmiljø snakkes det mye om behovet for å øke medarbeiderskapet gjennom ansvarliggjøring av den enkelte.

Medarbeiderskap handler om hvordan hver og en forholder seg til og tar sin rolle som medarbeider i relasjon til sin leder, sine kollegaer og ikke minst hvordan man tar eierskap og ansvar for egen jobb.

Å skape økt medarbeiderskap er et felles ansvar. Kulturen er premissgivende, i tillegg til at leder og medarbeider i fellesskap har et ansvar for hvordan medarbeiderskapet framdyrkes hos hver og en.

Lederens rolle

Men hvordan få fram økt medarbeiderskap, og hva er lederens rolle for å fremme økt medarbeiderskap og ansvarliggjøring?

Nå som før er det viktig å huske at én tilnærming ikke passer alle når det kommer til ledelse. For å virkelig oppnå økt produktivitet og trivsel på arbeidsplassen, må ledere kjenne sine medarbeidere og tilpasse sin lederstil deretter.

Økt fokus på medarbeiderskap og ansvarliggjøring er blitt fremhevet som en nøkkel for å inspirere og motivere ansatte, slik at prestasjoner og produktiviteten økes.

Ideen om å gi medarbeiderne mer autonomi og ansvar for sine oppgaver kan være kraftfull, da det gir dem en følelse av eierskap og kontroll over sitt arbeid.

Denne ideen ligger også godt forankret i den norske arbeidskulturen. Vi liker å si at vi som medarbeidere har høyt engasjement og eierskap til jobben vår.

Imidlertid er det viktig å erkjenne at dette ikke er den beste tilnærmingen for alle medarbeidere, ei heller alle typer stillinger.

Lederen som «mellommann»

For noen medarbeidere kan økt ansvarliggjøring føles overveldende, eller føre til usikkerhet. De kan trenge tydeligere retningslinjer og veiledning for å føle seg trygge og produktive.

Andre kan føle seg understimulerte, lite sett eller verdsatt hvis de ikke får nok autonomi og utfordringer i sine roller.

Det er her ledernes rolle som «mellommenn» kommer inn.

Selv om ledere ønsker å stimulere til økt medarbeiderskap og ansvarliggjøring, må ledere ta seg tid til å bli kjent med hver enkelt medarbeider og forstå deres unike behov og preferanser for å kunne bidra til å få ut det beste i den enkelte. Økt medarbeiderskap må altså på ingen måte misforstås dithen at det krever mindre av deg som leder, men det krever noe annet.

«Økt medarbeiderskap må på ingen måte misforstås dithen at det krever mindre av deg som leder, men det krever noe annet.»

Dette krever mer enn bare å se på faglige kvalifikasjoner; det handler om å forstå personlighet, arbeidsstil, motivasjoner og karriereambisjoner. Gjennom å etablere, forvalte og dyrke åpne kommunikasjonskanaler og oppfordre til dialog, kan ledere få innsikt i hva som driver hver enkelt ansatt.

Det krever altså på mange måter mer investert tid en til en for en leder, for å virkelig få til et individuelt økt medarbeiderskap, som bidrar til økt produktivitet og trivsel.

Dyp forståelse av medarbeiderne

Når ledere har en dyp forståelse av sine medarbeidere, kan de tilpasse sin lederstil for å støtte og utfordre dem på en måte som er mest effektiv. Noen medarbeidere kan blomstre under et mer direkte og styringsorientert lederskap, mens andre kan trives bedre med en mer støttende og deltakende tilnærming.

Det handler om å finne den rette balansen mellom veiledning og autonomi, slik at hver enkelt medarbeider får den støtten de trenger for å lykkes.

«Når ledere har en dyp forståelse av sine medarbeidere, kan de tilpasse sin lederstil for å støtte og utfordre dem på en måte som er mest effektiv.»

Å tilpasse lederstilen på denne måten kan virke utfordrende, spesielt i større organisasjoner hvor ledere har ansvar for mange ansatte.

Imidlertid er det en investering som kan betale seg i form av økt produktivitet, trivsel og engasjement blant medarbeiderne.

Når medarbeiderskapet blomstrer, vil det resultere i et mer dynamisk og effektivt arbeidsmiljø som er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Ikke bare én tilnærming

I et arbeidsmiljø der enkeltpersoners behov og preferanser varierer, er det nødvendig for ledere å innse at én tilnærming ikke vil fungere for alle.

Ved å kjenne sine medarbeidere og tilpasse sin lederstil deretter, kan ledere skape et miljø der alle kan trives og yte sitt beste. Slik vil medarbeiderne blomstre i eget medarbeiderskap og med det også i sterkere grad bidra i samhandling med kolleger og egen leder, og til å styrke organisasjonens kultur.

Dette er nøkkelen til å oppnå økt produktivitet og suksess på arbeidsplassen i dagens komplekse og mangfoldige arbeidsmiljø.

Powered by Labrador CMS