Synspunkt

Folk har rett til å slippe å være arbeidstakere i kraft av Grunnloven § 110. Nå kan mange av disse likevel risikere å bli presset inn i arbeidsavtaler mot sin vilje, skriver Nicolay Skarning. Foto: Berit Roald | NTB

Synspunkt | Nicolay Skarning: Arbeidstaker mot sin vilje

Regjeringen har dessverre ikke tenkt på alle de mennesker i Norge som ønsker å være selvstendige oppdragstakere, konsulenter og gründere. For dem kan arbeidsmiljøloven være en tvangstrøye, skriver Nicolay Skarning.

Publisert Sist oppdatert

­Nicolay Skarning er advokat og jobber i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han har blant annet SMB Norge og Norges Gründerforening som kunder.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Karoline Dystebakken kommenterer 30. januar min kronikk om de som mot sin vilje blir dømt til å være arbeidstakere i Norge.

Jeg er enig i mye av det hun skriver for dem som ønsker å være arbeidstakere, og som i dag er i tvilsomme oppdragstakerforhold. Da er det naturligvis bra at loven presiseres slik at de kan hevde sine rettmessige krav på arbeidstakerstatus.

Jeg har selv vært medlem av fagforening i hele mitt yrkesliv, og anbefaler det til alle, for lettere å følge kunne opp egne rettigheter.

Galt å bøye av for LOs krav

SMB Norge og Norges Gründerforenings anliggende her er at det var galt av regjeringen å bøye av for kravet fra LO om at flere skal tvinges inn i arbeidstakerforhold, sånn at LO får flere medlemmer, flere tariffavtaler og større innflytelse i det norske samfunnet.

Dette er nemlig resultatet av at regjeringen innførte følgende presumsjonsregel i arbeidsmiljøloven § 1-8:

«Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

Bestemmelsen tvinger flere over i arbeidstakerforhold, og vi ser at oppdragsgiverne er blitt usikre: risikerer vi nå at konsulentene vi leier inn, er fast ansatt her?

Konsulentmarkedet skades.

«Bestemmelsen tvinger flere over i arbeidstakerforhold, og vi ser at oppdragsgiverne er blitt usikre: risikerer vi nå at konsulentene vi leier inn, er fast ansatt her?»

Regjeringen har sett bort fra Grunnloven § 110, som sier følgende:

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.» (min utheving)

Folk skal etter bestemmelsen få velge om de vil være arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Begge deler er like beskyttelsesverdig, avhengig av hva man ønsker.

AML kan være en tvangstrøye

Regjeringen har dessverre ikke tenkt på alle de mennesker i Norge, som ønsker å være selvstendig oppdragstakere, konsulenter og gründere. For dem kan arbeidsmiljøloven være en tvangstrøye som begrenser deres rett til å arbeide når de vil, og som kanskje halverer kompensasjonen deres på grunn av arbeidsgiverrisikoen – som i dag koster veldig mye penger og som derfor holder lønningene nede.

Folk har rett til å slippe å være arbeidstakere i kraft av Grunnloven § 110. Nå kan mange av disse likevel risikere å bli presset inn i arbeidsavtaler mot sin vilje. Da kan nyetableringer og verdiskapingen svekkes.

Vårt budskap er: Gjør om loven så fort som mulig, og legg inn i arbeidsmiljøloven § 1-9 at arbeidspersonens eget ønske skal tillegges vekt, når hen har tatt et informativt valg etter konsultasjon med egen fagforening eller advokatforbindelse.

Da får vi mer fleksibilitet tilbake igjen, samtidig som mange vil se seg tjent med å være med i en fagforening.

Powered by Labrador CMS