Synspunkt

Schibsted er én av virksomhetene, som har en god forutsetning for å lykkes med generativ kunstig intelligens. Konsernet kan bruke teknologien til å automatisere kundeserviceoppgaver, frigjøre tid for kundebehandlere til mer komplekse saker og utvikling av redaksjonelt innhold, skriver Tor W. Andreassen. Foto: Terje Pedersen | NTB

Synspunkt | Tor Wallin Andreassen: Innovasjonskultur og suksess med kunstig intelligens

Virksomhetenes suksess med ChatGPT avhenger mye mer av innovasjonskulturen enn av selve teknologien. De innovative vil rykke fra de andre, skriver Tor Wallin Andreassen.

Publisert Sist oppdatert

­Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

­Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: ChatGPT, også kalt generativ kunstig intelligens (KI), øker produktiviteten og utjevner kompetanseforskjeller i organisasjonen, ifølge en MIT-studie.

Men hva, om noe, betyr en innovativ organisasjonskultur for markedsmessige effekter av generativ KI?

Innovative velger KI

En nylig McKinsey-studie peker på at selskaper med innovative kulturer er mer tilbøyelige til å bruke generativ kunstig intelligens i stor skala for å styrke innovasjonsarbeidet. Dette fører til suksess i form av attraktive varer og tjenester, økt økonomisk vekst, evnen til å oppdage markedsmuligheter, og skalere virksomheten i større grad enn bedrifter med en mindre utviklet innovasjonskultur er i stand til.

Å kunne knytte innovasjonsarbeidet til økonomiske effekter, er i tråd med vår forskning rundt innovasjoner slik kundene opplever det – Norsk innovasjonsindeks.

Virksomheter med høy score på opplevd innovasjonsevne har betydelig høyere avkastning på aksjene enn de som scorer lavt. Å bli oppfattet som innovativ av sine kunder, er med andre ord en god investering, men den krever en innovativ organisasjonskultur.

«Virksomheter med høy score på opplevd innovasjonsevne har betydelig høyere avkastning på aksjene enn de som scorer lavt.»

Hva skiller disse innovative organisasjonene fra andre? McKinsey peker på fem viktige faktorer:

  • For det første legger innovative selskaper stor vekt på visjon og strategi, og de har et tydelig veikart for hvordan generativ KI passer inn i deres overordnede forretningsstrategi (KI først). Dette gjør det mulig å tilpasse teknologiinvesteringer til langsiktige mål.
  • For det andre føler disse organisasjonene en forpliktelse til å forfølge nye og større ideer, og de ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet.
  • For det tredje ser de på feil som muligheter for læring, ikke som tilbakeslag, og ledere oppmuntrer til eksperimentering.
  • For det fjerde er eksperimentering og risikotaking kjerneelementer i en innovativ kultur, noe som krever at de ansatte føler seg sosialt trygge.
  • Til slutt prioriterer innovative selskaper innsamling og lagring av data og forventer at de ansatte bruker dataene i beslutningstaking.

Organisasjoner med en innovativ kultur oppnår fordeler som økt produktivitet og evnen til å utjevne kompetanseforskjeller blant ansatte, samtidig som de oppnår markedsfordeler som attraktive produkter og tjenester, økonomisk vekst, evnen til å oppdage nye muligheter og muligheten til å skalere virksomheten.

Schibsted og Visma

Ett av eksemplene på norske virksomheter, som har en god forutsetning for suksess med generativ KI, er Schibsted, som kan bruke teknologien til å automatisere kundeserviceoppgaver, frigjøre tid for kundebehandlere til mer komplekse saker og utvikling av redaksjonelt innhold.

Dette gir journalister mer tid til å utforske nye ideer og tilpasse markedsføringskampanjer til individuelle kunder, og dermed gi mer relevant informasjon.

«Oppskriften på kommersiell suksess er i dag ikke bare en effektiv produksjon av varer og tjenester, men også en innovativ organisasjonskultur som støtter utforskende bruk av generativ KI.»

Programvareselskapet Visma kan automatisere salgsprosesser, slik at selgere kan bruke mer tid på å bygge relasjoner med kunder, tilby kundestøtte på flere språk og nå et bredere publikum, i tillegg til å utvikle skreddersydde programvareløsninger for ulike kunders behov.

Oppskriften på kommersiell suksess er i dag ikke bare en effektiv produksjon av varer og tjenester, men også en innovativ organisasjonskultur som støtter utforskende bruk av generativ KI – som kan lede til nye verdifulle løsninger for kundene.

Powered by Labrador CMS