Annonse

bosetting

ListhaugBosettingen går mye raskere

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det lave antallet flyktninger gjør at bosettingen går mye raskere enn før.

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

InnvandringFlest nye bosatte fra Syria

Over nyåret var det registrert 725.000 innvandrere og 159.000 norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge.

Regjeringen vil justere opp bostøtteordningen

Regjeringen foreslår å endre bostøtteordningen slik at satsene justeres i takt med prisutviklingen. Tiltaket vil koste rundt 100 millioner kroner.

Balansekunst: UDI må levere både for bosetting og uttransportering

Med 250 nye saksbehandlere i løpet av tre måneder – en dobling av staben – jobber UDIs asylavdeling på spreng for å skaffe norske kommuner flyktninger å bosette. Samtidig må UDI bidra til at Politiets utlendingsenhet får uttransportert de som ikke har krav på opphold i Norge. Men innsatsen for å møte de to hensynene er ikke helt i balanse, mener kritikerne.

Bosetting av flyktninger: Kommunene er klare – men UDI prioriterer utsendelser

Frustrasjonen brer seg i kommune-Norge. Norske kommuner står klare til å bosette 16.000 asylsøkere, mens UDI kun har 630 bosettingsklare asylsøkere med oppholdstillatelse.

Åpner for tvangsbosetting av flyktninger

Ap vurderer å tvinge kommuner til å bosette flyktninger. Sentrale politikere presser på for denne løsningen.

– Kommuner bør åpne for selvbosetting

UDI-sjef Frode Forfang er klar på at saksbehandlingstiden til UDI og tiden i mottak for den enkelte asylsøker vil øke som konsekvens av flykningkrisen. Migrasjonsforsker mener at flere kommuner nå bør åpne opp for selvbosetting.

– Kommuner bør åpne for selvbosetting

UDI-sjef Frode Forfang er klar på at saksbehandlingstiden til UDI og tiden i mottak for den enkelte asylsøker vil øke som konsekvens av flykningkrisen. Migrasjonsforsker mener at flere kommuner nå bør åpne opp for selvbosetting.

Annonse
Annonse
Annonse