Annonse

Byer

Regjeringen øker satsingen på byvekstavtaler

Fram mot 2033 trapper regjeringen opp satsingen på byvekstavtaler. Målet er å få folk til å benytte seg mer av kollektivtransport, sykkel og gange.

Storbyene støvsuger distriktene for politiårsverk

Nær halvparten av kommunene i Norge har fått færre årsverk i politiet siden 2016, mens veksten er stor i byene. Tillitsvalgte og opposisjonen reagerer.

Nr. 8 av 100 verdensbyerOslo er blant byene i verden hvor det lettest å få jobb

Av de 100 byene i verden hvor det er lettest å få jobb, havner Oslo helt oppe på åttende plass. Boston i USA vinner.

Slik skal norske byer revitaliseres

Fire spådommer om fremtidens arbeidsliv

Flere velger kollektivt

SSB melder om mer enn seks millioner flere påstigninger i andre kvartal, sammenliknet med i samme tid i fjor.

Oslo er den femte smarteste byen i verden

Likevel oppfordrer internasjonal ekspert byen om å rope enda høyere til verden om hva den gjør, hva den oppnår og fremtidsambisjonene.

Aspelin Ramm prisenVil ta vare på urbane naturområder

En masteroppgave om forvaltning av urbane naturområder vant både ære og 25.000 kroner.

Petter Stordalen– De fleste tenker for smått

Hotellkongen Petter Stordalen har ambisjoner som strekker seg langt utover det å bare bygge hoteller. Han ønsker å skape pulserende byområder der mennesker ønsker å være.

UNICEF bekymretRisiko for mer barnefattigdom i Norge

10 prosent av barna i Norge lever i familier under fattigdomsgrensa. Nå har UNICEF rangert kommunene etter risiko for barnefattigdom og roper varsku.

Kunne du tenkt deg å leve i en flytende by?

Nå vil norske forskere plassere universiteter under bakken og byer på havet.

Store byer driver sin egen utenrikspolitikk

Ordførere og guvernører som møter en stengt dør på nasjonalt plan, men som selv har et stort økonomisk potensiale, har kommet en lang vei når det gjelder å utøve politisk og økonomisk makt i globalt.

Rike investorer presser folk ut av byene

Utenlandske, store selskaper kjøper opp bygninger i urbane områder, men lar det stå tomt. Resultatet kan bli forlatte spøkelsebyer der ingen har råd til å leve.

Harvard-professor:– Må gjenvinne folkets tillitt til regjeringen

Den tidligere spesialassistenten for president Barack Obama, Susan Crawford, deltok på Oslo Urban Arena for å snakke om hvordan regjeringen i USA kan vinne tilbake tillitten til folket.

Annonse
Annonse
Annonse