Annonse

Domstolene

Opposisjonen vil blokkere domstolsreform

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge.

Domstoldirektøren vil tilby strafferabatt for å droppe meddommere

Domstoldirektør Sven Marius Urke er bekymret over at nesten 90 prosent av saksavviklingen er stoppet opp under pandemien. Nå vil han ha færre meddommere.

Norge på topp i rettssikkerhetsindeks

Norge scorer nest best av alle de 128 landene i en fersk rapport. Danmark kommer best ut av indeksen, mens Finland og Sverige kommer på tredje- og fjerdeplass.

Varsku om trege domstoler – SV frykter for rettssikkerheten

Domstolene klarer ikke å nå fristene for behandling av straffesaker. – Et problem for rettssikkerheten, sier SVs Petter Eide, som mener budsjettkutt er årsaken.

Synspunkt

Lovforståelse i lys av NAV/EØS skandalenKan rettssikkerheten ivaretas like godt i forvaltningen som i domstolen?

Det skal ikke mye politisk eller juridisk innsikt og forståelse til, for å slutte at hverken dommere, advokater eller NAV-jurister kan ha hatt overdreven oppmerksomhet mot presumsjonen (om uskyld) i NAV- sakene.

Dommer skal bli gratis tilgjengelig for alle

Rettsavgjørelser fra norske domstoler skal bli gratis tilgjengelig digitalt i anonymisert form for alle.

Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig

Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.

RiksrevisjonenDomstolene bryter lovpålagte tidsfrister

Det kan få konsekvenser for rettssikkerheten til enkeltmennesker og for tilliten til rettssystemet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Leder

LederNedleggelse av domstoler skutt ned

Ap er så ivrig på å være mot sentralisering at partiet sier nei til å legge ned domstoler – før de har fått domstolkommisjonens rapport.

Dokumentar

GjenopptakelsessakeneNår dommene slår sprekker

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffe­saker er siste håp for den som ­mener seg feilaktig dømt. Men noen gir seg ikke – selv om de får nei fra kommisjonen.

Polens president utnevner ti nye dommere

EU frykter at domstolene underlegges politisk kontroll.

Listhaug bekymret for Borgarting

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun ser med stor bekymring på den lange saksbehandlingstiden i Borgarting lagmannsrett. Høyre vil rydde opp.

Annonse
Annonse
Annonse