Annonse

etatsstyring

Flere statlige etater vil redusere antall reiser

Digitalisering og kostnadskutt fører også med seg positive miljøeffekter.

Fafo-rapportAlvorlige styringsmangler i integreringspolitikken

Integreringsminisnter Sylvi Listhaug har ikke god nok styring. Fafo finner alvorlige mangler i kommunenes iverksetting av introduksjonsloven.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

– Er man detaljstyrt, så har man aldri ansvaret for om det går bra eller dårlig

Påtroppende departementsråd i Kunnskapsdepartementet Petter Skarheim tar over ledelsen for alle landets skoler og utdanningsinstitusjoner 18 mai. Han vil gi underliggende etater mer frihet til å handle selv, mot at de også tar mer ansvar.

Svein Gjedrem: Vi går mot en ny tid i offentlig sektor

– Det stjeles fra lasset. Man tar penger fra budsjettene og sender regningen nedover i systemene.

Forvaltningen har lystret: Stadig færre mål i styringen

Og offentlige ledere har fått større handlingsrom.

Målstyringen i staten på vei ned

Kulturdepartementet styrer minst og Klima- og miljødepartementet mest. Det viser ny forskning på departementenes styringsiver.

Annonse
Annonse
Annonse