Annonse

frafall

Stadig flere fullfører videregående

78,1 prosent av dem som begynte på videregående skole i 2013, fullførte innen fem eller seks år. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn for dem som startet i 2012.

Synspunkt

Godt nytt år for utdanningsdebatt!

I statsministeren sin nyttårstale peika ho på at hovud­utfordringa når det gjeld utdanning i Noreg, er å få fleire til å fullføre vidaregåande opplæring, skriv Unio-leder Ragnhild Lied.

Synspunkt

Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse

Frafall i skolenNoen skoler tar ansvar for frafallet - andre gjør det ikke

Nesten tre av fire skoleledere mener psykiske utfordringer er hovedårsaken til frafall i videregående skole – men spriket er stort i skolens oppfatning av egen rolle i forebyggingsarbeidet.

Lærere slår tilbake mot ny skolemodell– Vi trenger mindre klasser, ikke holdningsendring

SkolefrafallStore forskjeller mellom fylkene

Frafall i videregående skole varierer fra knapt 17 prosent i Akershus til 29 prosent i Finnmark, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Tre av fire elever gjennomfører videregående

Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

Skoleforsker– Skolen er ikke tilpasset de minste guttene

Ny forskning viser at unge gutter blir raskere skolelei. Noe av grunnen er at skolen ikke er tilpasset denne elevgruppen, mener skoleforsker.

Norge kritiseres av OECD

OECD mener vi har for mange «navere» og voksne med «svake ferdigheter».

Annonse
Annonse
Annonse