Annonse

historie

Derfor bok

– Ville vi handlet like heltemodig dersom Norge ble angrepet på nytt?

Asbjørn Jaklin har skrevet bok om den vellykkede gulltransporten under andre verdenskrig.

Synspunkt

Alternativer til ledelse, eller begrepsforvirring?Feil i historiefremstillingen

Det er på tide både med historisk, semantisk og språk-filosofisk opprydding omkring ledelsesbegrepet, skriver Knut Wollebæk, og mener BI-professor Jan Ketil Arnulf tar feil.

Synspunkt

Alternativer til ledelse, eller begrepsforvirring?Feil i historiefremstillingen

Det er på tide både med historisk, semantisk og språk-filosofisk opprydding omkring ledelsesbegrepet, skriver Knut Wollebæk, og mener BI-professor Jan Ketil Arnulf tar feil.

Derfor bok

«Streik!»– Den norske modellen fyller mange festtaler, men forståelsen av hvordan den ble til er ofte svak

LO-mann og forfatter Jonas Bals har skrevet boka «Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet».

Makt som handelsvare

Vikingens lederskap minner mer om den type lederskap vi forbinder med den klassiske mafiabossen enn dagens politiske toppledere. Makt gikk i arv og lojalitet ble solgt til høystbydende.

Derfor bok

Har skrevet bok om Arbeiderpartiets historie– Vår tids sosialdemokrati er noe helt annen enn i etterkrigstiden

Historiker Finn Olstad følger Arbeiderpartiets utvikling over tid og setter den i sammenheng med samfunnsutviklingen i sin nye bok «En historie om Arbeiderpartiet. Fra arbeiderpopulister til verdensborgere».

Fortapt med Den flyvende hollender

I lange tider har folk latt seg fascinere av Den flyvende hollender, som var et mysterium helt til moderne vitenskap kunne forklare optiske fenomener. Spøkelsesskipet som aldri når havn, og er dømt til å seile på De syv hav til evig tid, har inspirert en rekke forfattere, komponister og filmskapere.

Pandemier fører alltid til dramatisk omfordeling

Fra svartedauden til svineinfluensaen er mønsteret det samme - renter og avkastning faller i tiår. Blir det annerledes denne gangen?

Skjedde det egentlig i de dager?

Visste du at fortellingene om Jesu fødsel også er historier om skatt, rå maktkamp og en familie på flukt?

Seniorer med klar diagnoseArbeidslivets største problem er dårlig ledelse

Dårlig ledelse er uten sammenligning det største problemet i arbeidslivet i dag. Det forteller 128 seniorer om i ny dansk bok.

De store talls lov

1301 milliarder skal brukes, 1179 skal hentes inn. 225 milliarder oljekroner bidrar til noenlunde balanse.

Statsbudsjettets historie på fem minutter

Hvorfor er et ­historisk ­perspektiv på leder­utvikling viktig?

George Bernhard Shaw sa en gang: «We learn from history that we learn nothing from history». Det finnes lange lister over kloke folk som har sagt noe liknende.

Hvorfor er et ­historisk ­perspektiv på leder­utvikling viktig?

George Bernhard Shaw sa en gang: «We learn from history that we learn nothing from history». Det finnes lange lister over kloke folk som har sagt noe liknende.

Slakter den norske tenkemåten: General-oppgjør med den norske eliten

I sin bok «Norske tenkemåter» slakter professor Terje Tvedt hvordan den norske eliten i årevis har sett på verden. Begreper som «nord» og «sør» har aldri vært nyttige, og blir mer og mer utdaterte, mener han. – Slike enkle kategorier bidrar til å gjøre den faktiske verden uforståelig, sier Tvedt.

Annonse
Annonse
Annonse