Annonse

jobbtilfredshet

Disse yrkesgruppene er mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, men samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

Derfor er det viktig å dele gode nyheter

Ansatte som ble «pådyttet» gode nyheter fra ledelsen var i snitt mer optimistiske og mindre engstelige enn kollegaer som ikke fikk disse nyhetene, viser eksperiment.

SverigeFlere opplever jobben som meningsløs

Stadig færre arbeidstakere opplever jobben som meningsfull, og unge sliter mest med å finne en mening med jobben, viser svensk undersøkelse.

StudieÅ kunne gjøre en god jobb avgjørende for trivsel

Satsing på kultur ga kraftig økning i tilfredsheten til de ansatte

Lavere trivsel på jobb - flere smerteplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt har i en ny studie sett på sammenhengen mellom smerteplager og psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

LederstilDen gode, den onde og den passive

Hva gjør egentlig ledestil med trivselen? Dårlig ledelse er negativt, og god ledelse betyr ingenting ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Trivsel trenger uansett ikke å være spesielt viktig, sier NHH-professor.

Når alt går galt, vær tålmodig

Tålmodige folk både trives og presterer bedre, viser en studie

Jobbtilfredshet: tre essensielle faktorer

Jobbtilfredshet blir til i en kombinasjon av tre faktorer: lidenskap, dyktighet og lønnsomhet.

Fornøyde medarbeidere er mest produktive

Forskere har i en studie tallfestet hvor mye produktiviteten øker.

Annonse
Annonse
Annonse