Annonse

negotia

Synspunkt

Inkludering i isolasjon og krisetid

Mer enn noen gang er det behov for å sette søkelyset på mental helse knyttet til det å skape en trygg arbeidshverdag, Monica A. Paulsen og Bernhard H. Hilmarsen.

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

Karrieresteg

Ny generalsekretær i Negotia

Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

YS– Frykten må tas på alvor

Frykten for å miste jobben kan bidra til dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere produktivitet, understreker Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

Fast ansatt i frivilligheten– Kan ikke betale regninger med lønn i himmelen

Ansatte i frivillig sektor mener de har dårlige arbeidsvilkår. Uklare arbeidsavtaler fører til et høyt konfliktninivå og mye ubetalt overtid.

Utydelig og tamt forslag til ny pensjonsordning

Selv om den store pensjonsreformen ble gjennomført for noen år siden, er det fortsatt elementer som ikke er avsluttet. Et av disse knytter seg til spørsmålet om «det er ønskelig og eventuelt mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden», skriver Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

Annonse
Annonse
Annonse