Annonse

oljedirektoratet

Mannen bak forvaltningsrevolusjonen

Gunnar Berge hentet ­inspirasjon fra oljebransjen

ForvaltningenForlater ­linjen i jakten på fleksibilitet og samarbeid på tvers

Norske byråkrater er i ferd med å fri seg fra gamle og fastlåste strukturer. Stadig flere i forvaltningen ser nå på løsninger for mer fleksibel bemanning og arbeid på tvers av siloene.

ForvaltningVil lære av Oljedirektoratets unike struktur

Ny rapport kaster lys på det som trolig er den flateste organisasjonen i staten.

Skisserer ny oljefremtid– Vi har produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis

Verdien av nye funn på norsk sokkel som nå vurderes utbygd er langt større enn anslaget for Statoils elefantfelt Johan Sverdrup.

Barentshavet«Fant» olje og gass tilsvarende et års BNP

Bare ett år siden forrige anslag må prognosene for reserver i Barentshavet jekkes kraftig opp.

OljedirektoratetDobler ressursanslaget for Barentshavet

De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt, viser Oljedirektoratets nye beregninger.

Gir gassKostnadene på norsk sokkel halvert

Selv om oljebransjen kan forvente fortsatt fallende aktivitet og investeringer det kommende året, er det grunn til optimisme. Det slo Oljedirektoratet fast da den årlige statistikken over aktiviteten på norsk sokkel ble presentert torsdag.

Oljedirektoratets sparking av varsler vekker reaksjoner

Oljedirektoratet har sparket veteranen Rolf Wiborg på dagen. Bakgrunnen er at han varslet Riksrevisjonen om tette bånd mellom myndighetene og Statoil.

barentshavet_ka.jpg

37 selskaper vil være med i 21. konsesjonsrunde

37 selskaper har levert inn søknad om å få delta i letingen etter olje og gass på norsk sokkel i den 21. konsesjonsrunden.

Annonse
Annonse
Annonse