Annonse

oljedirektoratet

Så var det helt slutt på lederrotasjon i norsk forvaltning

En lovendring skulle gi bedre stillingsvern for ledere, men fikk en utilsiktet effekt: Nyttig ordning med lederrotasjon ble plutselig ulovlig.

Mannen bak forvaltningsrevolusjonen

Gunnar Berge hentet ­inspirasjon fra oljebransjen

ForvaltningenForlater ­linjen i jakten på fleksibilitet og samarbeid på tvers

Norske byråkrater er i ferd med å fri seg fra gamle og fastlåste strukturer. Stadig flere i forvaltningen ser nå på løsninger for mer fleksibel bemanning og arbeid på tvers av siloene.

ForvaltningVil lære av Oljedirektoratets unike struktur

Ny rapport kaster lys på det som trolig er den flateste organisasjonen i staten.

Skisserer ny oljefremtid– Vi har produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis

Verdien av nye funn på norsk sokkel som nå vurderes utbygd er langt større enn anslaget for Statoils elefantfelt Johan Sverdrup.

Barentshavet«Fant» olje og gass tilsvarende et års BNP

Bare ett år siden forrige anslag må prognosene for reserver i Barentshavet jekkes kraftig opp.

OljedirektoratetDobler ressursanslaget for Barentshavet

De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt, viser Oljedirektoratets nye beregninger.

Gir gassKostnadene på norsk sokkel halvert

Selv om oljebransjen kan forvente fortsatt fallende aktivitet og investeringer det kommende året, er det grunn til optimisme. Det slo Oljedirektoratet fast da den årlige statistikken over aktiviteten på norsk sokkel ble presentert torsdag.

Annonse
Annonse
Annonse