Annonse

sentralbanken

Endring i inflasjonsmålet?«Tiden for særnorsk lønnsutvikling forbi»

NHO var for og LO var mot endringen i inflasjonsmålet til Sentralbanken. Årsaken er lønnsutviklingen.

Optimisme før Olsen hever pekefingeren

De siste årene har finanskrisens etterdønninger og oljeprisens stup dannet bakteppet for sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Men nå ser bildet lysere ut.

Norges Bank vil ikke slippe Oljefondet

Det siste høringssvaret om oljefondets fremtid er inne. Sentralbanken, som nå styrer oljeskuta, vil helst beholde kontrollen – men åpner for kursendring.

Finansforbundet mot strømmenVil skille Oljefondet fra pengepolitikken

Mener dagens organisering av oljeformuen kan skape interne stridigheter om det pengepolitiske arbeidet.

Finansnæringen vil verne Oljefondet mot overivrige politikere

Staten må være en tydelig aktør i forvaltningen av oljefondet – for å unngå politisk innblanding. Det kan best sikres ved å beholde forvaltningen i sentralbanken, mener finansbransjen.

Oljefond-selskaper under lupen for rettighetsbrudd

Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.

Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Banks hovedstyre har for niende gang på rad bestemt at styringsrenten forblir på 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Godt nytt for norsk økonomi– Den sterkeste produksjonsveksten siden våren 2014

Veksten i norsk produksjon har tiltatt noe siden i høst, og har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i november, ifølge sentralbankens regionale nettverk.

Danskene vurderer e-krone

Blockchain-teknologien har omsider nådd sentralbankene.

Norges BankOffentlig etterspørsel tvinger frem produksjonsvekst

Produksjonsveksten i Norge tiltar, men utviklingen går tregere enn forventet. Det offentlige står for store deler av etterspørselen som driver produksjonsveksten i Norge fremover.

Norges BankTo trekk kan gi brå nedgang

Norske banker har blitt mer robuste. I forbindelse med publisering av rapporten Finansiell stabilitet 2016 peker sentralbanken likevel på to trekk som gir økt sårbarhet i norsk banksektor.

Det blir rekordlav rente fremover

Norges Bank rikker ikke på renta. Styringsrenta blir liggende uendret på 0,50 prosent.

Bedring i oljesektoren – optimismen tilbake i norsk økonomi

En av de viktigste fartsmålerne for norsk økonomi, den seneste rapporten fra sentralbankens regionale nettverk, styrker troen på at vekstbunnen i norsk økonomi er tilbakelagt.

Heller kaldt vann i blodet på økonomi-optimistene

Meglerhus mener sentralbanken mangler nok skyts til å utsette rentekutt: – Det samlede vekstbildet i Norge fremstår fremdeles som ganske så vissent.

Rører ikke styringsrenta

Finansdepartementet varsler ny renteinstruks

Sentralbankenes uavhengighet utfordres

Det er tegn til økende politisering av rentesettingen

Nøkkeltall presenteres i dag: – Pulsmåler for norsk økonomi

Sjeføkonom spår marginalt svakere vekst enn hva sentralbanken trodde i første kvartal, og levner liten tvil om at det blir rentekutt med det aller første.

Den nødvendige ledigheten

Sentralbanksjef Øystein Olsen finner mer av nok å bekymre seg over, men har ingen mirakelkur for norsk økonomi, Det mest effektive er det vanskeligste, å få ned lønningene så det monner når arbeidsledigheten brer om seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse