Annonse

Skal evaluere regelverket for opptak til høyere utdanning

Nå skal det forskes på om opptakssystemet fungerer godt nok.

Én av fem studenter jobber «for mye»

Heltidsstudenter som jobber mer enn 10 timer i uken bruker i snitt mindre tid på studier enn studenter som ikke jobber.

Flere kvinner tar utdanning på nett

Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12.000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

Late og dumme studenter?– Rom for forbedring

– Det blir mer krevende å lage et godt undervisningsopplegg når forutsetningene blant studentene varierer såpass mye, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. Han mener både studenter og lærerkrafter kan ta grep for å bedre situasjonen.

Undervisning i høyere utdanningSvakt nivå på mange studenter

Mange norske studenter har dårlige faglige forutsetninger. Dette er masseutdanningens pris, heter det i fersk rapport.

Oljekrisen skremmer ikke studentene fra teknologi

Kjenner seg igjen i funnene

NHH-professor William Brochs-Haukedal er enig i at det er for mange spørre­skjema­studier innen ledelse som gir inntrykk av å avsløre årsaks­sammenhenger.

–Ikke helsvart

– Det er utfordringer knyttet til spørreskjemabruk, men Arnulf tar for hardt i når han sier at ledelses­forskning er i en blindgate, mener Cato A. Bjørkli, leder for faggruppen for Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Annonse
Annonse
Annonse