Annonse

Tenkere

Etter korona

Omstilling til et nytt «post-korona Norge»

Det er viktig at støttepakkene til olje- og gassektoren ikke blir for langsiktige slik at vi risikerer å låse kapital og arbeidskraft i prosjekter og selskaper som ikke blir lønnsomme, mener Thina Saltvedt.

Etter korona

– Vi trenger en ny modell for verdiskaping

Koronakrisen har vist at Norge har mye av den viktige ressursen «tillit». Nå må vi vise at vi også evner å ta vare på naturressursene.

Etter korona

Nå må vi klare å navigere i ustabilt farvann

Geopolitisk konflikt, regionalisering og handelskrig. Verden er blitt mer ustabil. Likevel: Norge må nå ta eksportgrep. Knapt noen land har tapt større markedsandeler av global handel de siste 20 årene.

Etter korona

Koronakrisen har rystet oss– Nå må Norge vise hvem vi vil være

– Norges inntreden i FNs sikkerhetsråd blir en prøve på hvem vi vil være, hvilke verdier vi vil står for som nasjon i det internasjonale samfunn.

Etter korona

Krisen er både samlende og splittende

– Samlende fordi vi er avhengig av at alle opptrer solidarisk og tar hensyn til hverandre. Splittende fordi vi blir truffet så ulikt og at mange blir mest opptatt av seg selv.

Etter korona

– Vi har tråkket på en eksistensiell landmine

Trygge Norge har fått et kraftig sjokk av koronakrisen. Borgerlønn og økt status for praktisk arbeid, kan være en vei ut av krisetilstanden, mener filosof.

Etter korona

Tid for å gjøre det som er best for verden

Nå er tiden kommet for å droppe målet om å bli best i verden. Nå gjelder det å bli best FOR verden.

Annonse
Annonse
Annonse