Annonse

tiltak

Synspunkt

SynspunktVirksomhetene ­trenger forutsigbarhet og ­tydelige spilleregler

Vi er åtte måneder inn i pandemien og midt i andre smittebølge. Virksomhetene melder om lite forutsigbarhet for de neste månedene, og en svært krevende situasjon med ulike regler på tvers av kommuner.

NRK: Raja legger fram stipendordning på 100 millioner til kunstnere

En ny stipendordning på 100 millioner kroner skal hjelpe kunstnere som sliter økonomisk og som har falt utenfor andre ordninger, ifølge NRK.

Hjelpetiltakene– Regjeringen vil tydeliggjøre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

Det jobbes med forskriftene, og det vil komme flere detaljer om en uke, ifølge både Nærings- og Kulturdepartementet.

Synspunkt

Til landets bedriftsledere – det er ingen tvil, vi er i rød sone

På bare noen få dager har verden endret seg. Vi har et blussende coronavirus, en finanskrakk og fallende oljepriser. Vi er i det man kaller rød sone.

Forskningsrådet– Vi skal ivareta de ansattes helse

Risikoanalyser og en scenariobasert tiltaksplan er utarbeidet. Slik jobber Forskningsrådet med beredskap for å håndtere koronaviruset.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Måling for målingens skyld

For mange ledere er opptatte av meningsløse mål, og ikke hva som faktisk kan gjøre virksomheten bedre, mener David Hunter, en av verdens ledende eksperter på resultatbasert styring.

Regjeringen har ikke øremerket like mye penger til Sørvestlandet som lovet i sin tiltakspakke.

– Regjeringen bløffet om tiltakspakke

Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet på 4 milliarder kroner skulle særlig gå til Sørvestlandet. Det har den ikke gjort, skriver Stavanger Aftenblad.

Arbeidsledigheten øker

NAV-tall viser en økning, både i helt arbeidsløse og bruttoarbeidsledigheten.

Slår sammen en rekke arbeidsmarkedstiltak

Langt flere skal i jobb etter målrettet attføringsinnsats, sier direktør Johan Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene, NHO Service.

politi__politi_.jpg

Over 11 ubrukte regjeringsmilliarder

11,1 milliarder kroner ment for rødgrønne tiltak sto ubrukt ved årsskiftet. En rekke prestisjefylte politiske saker er ikke blitt gjennomført, viser statsrådenes regnskaper.

Annonse
Annonse
Annonse