Annonse

uib

Leder

LederKrenket av en vits

Når en uskyldig vits på en forelesning ender opp i en årelang strid og 10 000 kroner i erstatning til en student, viser det at universitetsledelsen går seg vill i varslingssystemet – og politikerne har langt på vei skylden.

Leder

LederKrenket av en vits

Når en uskyldig vits på en forelesning ender opp i en årelang strid og 10 000 kroner i erstatning til en student, viser det at universitetsledelsen går seg vill i varslingssystemet – og politikerne har langt på vei skylden.

– Ta konflikter på alvor

Konflikter på jobben oppstår på grunn av grunnleggende menneskelige egenskaper, og må tas på dypeste alvor, mener UiB-psykolog. Dagens Perspektiv oppsummerer 6 råd for god konflikthåndtering.

Mobbing og trakassering fortsatt er utbredt i UH-sektoren

Rektor Olsen: - Overgrep og mobbing har ingen plass på UiB


Her er topplederens personlige klimaregnskap

Oppfordrer til å finne gode ordninger for møter via nett.

Nordmenn i ferd med å miste troen på demokratiet

Norge er demokratiets høyborg. Men folket har begynt å vakle i troen. – Politisk retorikk i Norge den siste tiden viser klart udemokratiske trekk, sier professor Lise Rakner ved UiB.

Han endret hvordan verden tenker om mobbing– Eg kan ikkje sjå at Utdanningsdirektoratet og politikarane våre har teke ordentleg innover seg kva slik alvorlig mobbing inneber

Mobbeforskningens gudfar, Dan Olweus, vinn Christieprisen 2018.

Skolereformen som virket

Alle ble bedre da de flinke fikk gå med de flinke.

Arbeidslivet på ventÅrevis unna relevant, norsk IT-kompetanse

Mangel på innenlands kompetanse gjør det nødvendig å sette ut jobber som innebærer behandling av sensitiv data til utlandet. Først om to til tre år kan det norske arbeidsmarkedet forvente en markant økning av kandidater med relevant kunnskap.

Universitetet i BergenDag Rune Olsen fortsetter i fire nye år

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

HavrommetForeslår massiv satsing på marin klynge i Bergen

Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. – Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Sør og Vest går sammen om ny forskningsgigant

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning.

Fremgang for norsk forskning

Forskningsrådets årlige indikatorrapport viser at den beste forskningen foregår ved sykehusene.

– Ledelse nøkkelen til mindre mobbing i helsevesenet

Ny doktorgrad har sett på hvordan sykepleiere forsøker å mestre mobbing.

Norsk forskning: Mindfulness hjalp unge med sosial angst

Annonse
Annonse
Annonse