Annonse

Zero

– Usikkerheten er vanskeligst

Koronakrisen kan halvere inntektene til Zero. Nå er alle ansatte delvis permittert. – Det vanskeligste er usikkerheten om hvor lenge dette vil vare, sier han.

Lederspeilet

Rørt til tårer over klima­ungdommen

Zero-leder Marius Holm liker seg best når han får snakke om CO2-ekvivalenter og globale temperatursvingninger. Men han er aktivist i hjertet. Og gråter når han ser ungdom demonstrere for klimaet.

Karrieresteg

Det grønne spranget Forlot forvaltningen for å bli grønn lobbyist

Zeros nye fagsjef Stig Schjølset kommer fra stillingen som fagdirektør i Klima- og miljødepertementet.

Synspunkt

Zero-leder Marius HolmGrell kontrast mellom statsbudsjett og klimarapport

Kontrasten mellom regjeringens forslag til klimatiltak i statsbudsjettet og tiltakene FNs klimapanel foreskriver for å unngå ødeleggende global oppvarming er grell.

Synspunkt

Zero-leder Marius HolmGrell kontrast mellom statsbudsjett og klimarapport

Kontrasten mellom regjeringens forslag til klimatiltak i statsbudsjettet og tiltakene FNs klimapanel foreskriver for å unngå ødeleggende global oppvarming er grell.

ZERO ikke fornøyd med klimakutt

Regjeringen har ikke tilstrekkelige virkemidler for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen ZERO, som savner flere tiltak i transportsektoren.

– I dag annonserte regjeringen at vi ikke når klimaforliket

Miljøbevegelsen lar seg ikke overbevise av regjeringens rosenrøde klimapresentasjon. Særlig den grønne fremstillingen av bilpolitikken får gjennomgå.

Gull og grønne skoger?Forsiktig optimisme i miljøbevegelsen etter budsjettenighet

Budsjettenigheten er ansvarlig, men regjeringen tar ikke klima på alvor, mener de største aktørene i norsk miljøbevegelse.

– Bygg kompetanse for grønne anskaffelser

Selv om regelverket legger til rette for flere grønne anskaffelser, skjer det i liten grad. Det er fordi kompetansen mangler, mener Difi og Menon.

– Kan Norge vise at det er mulig å bli fullelektrifisert?

Innovasjon Norges politikkforslag som skal gjøre Norge verdensledende innen ren energi.

Frykter klima-backlash

– Vi har ikke råd til fire år med passivitet med Trump ved roret. Alle land må sette opp farten, mener klimatoppen Laurent Fabius.

– Vi ligner mer på Trump enn vi liker å tro

Norske politikere tviholder på at olje og gass vil fortsette å være lønnsomt, mener Zero-leder Marius Holm.

«Det er alltid en eller annen som greier å regne ut at klimatiltak er ulønnsomt»

Einar Wilhelmsen i miljøgruppen ZERO er ikke imponert over argumentasjonen til Rögnvaldur Hannesson om Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Zero: – Grønn rapport bør legges i skuffen

Grønn skattekommisjon misforsto oppgaven og viser en manglende forståelse for behovet for et grønt skifte i transportsektoren, mener miljøstiftelsen Zero.

Annonse
Annonse
Annonse