Annonse

Samfunnsstyring

TransportDette vet vi om nasjonal transportplan 2018-2029 til nå

KlimaDette betyr den nye EU-avtalen for karbonmarkedet

Nye stemmeregler i EU fikk avtale om utslippskvoter igjennom - på tross av sterk motstand. Men så langt har ikke karbonprisen økt nevneverdig av den grunn.

EU-president Jean-Claude JunckerLager hvitebok for EUs framtid

EU-lederne må tette igjen gapet «mellom løfter og levering». Det vil være EU-president Jean-Claude Junckers hovedbudskap når han om noen uker skal starte arbeidet med å rigge EU for framtida.

Nesten halvparten vil bytte barnetrygd med barnehage og SFO

Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.

Både fylkesledere og FpU åpner for dobbelt statsborgerskap

En rekke fylkesledere i Frp og lederen av FpU sier de vil fjerne den norske begrensningen til å gi dobbelt statsborgerskap.

Annonse

EU under pressDanske familier har tjent 65.000 kroner i året på EUs indre marked

Norge har også høstet gevinster gjennom EØS-avtalen - Særlig medlemmer av eliten.

Oljefondet447 milliarder i pluss

Med en avkastning på 6,9 prosent slo oljefondet markedet - så vidt. Men vi kan ikke forvente tilsvarende avkastning fremover, advarer sjefen for oljefondet.

Listhaug advarer Stortinget mot statsborgerskap-forslag

I to brev til Stortinget advarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mot forslaget om å kun la domstolene få frata folk statsborgerskap.

Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge

Ryanair har blitt et av de største flyselskapene på Oslo lufthavn etter at selskapet la ned virksomheten på Moss Lufthavn Rygge.

Venstre vil stanse oljefondets aksjeforvaltning

Venstre foreslår at oljefondet satser på passiv forvaltning av formuen fremfor såkalt aksjeplukking. Andre partier vurderer nå saken.

Annonse

OversiktDisse kommunene har klaget på politireformen

En drøy uke før klagefristen har POD mottatt 14 klager.

HelsetjenesterPrivate har 35 prosent av rusbehandlingen

Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. 35 prosent av driftskostnadene til rusbehandling går til private tjenestetilbydere.

UtdanningSkal bli lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har forslått en ny ordning som skal gjøre det enklere for elever som har fullført første året studiespesialiserende å gå over til yrkesfag på andre året.

Facebook ansetter lobbyister i Norge

Nettsamfunnet Facebook møter personvern- og skattespørsmål med å ansette lobbyister i Norge og Europa.

Senterpartiet med beste meningsmåling på 20 år

Annonse

Fra 200 til 110 milliarder på ett årOverskuddet i statsforvaltningen snart borte

Overskuddet i den offentlige forvaltningen er nesten halvert sammenlignet med året før, viser beregninger gjort av SSB. Men utenfor petroleumsindustrien er inntektene stabile.

Svenske sosialdemokrater tar til orde for regulert innvandring

Ledelsen for Socialdemokraterna i Sverige vil ha kontroll på innvandringen og unngå "parallellsamfunn".

Oslo byråd vurderer ny avgift for bensin- og dieselbiler

Byrådet i Oslo vil innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år og vurderer nå muligheten for en ny avgift for personbiler også, ifølge Aftenposten.

Annonse

IS er ikke den eneste trusselen i MosulVerdens farligste demning

Midt under en blodig krig mot Den islamske stat (IS) lurer enda en katastrofe i Irak. Mosul-demningen er i høyrisiko for kollaps og millioner av mennesker er i fare for å drukne i en tsunamiliknende flodbølge.

Arbeidstakerne krever svar om ny pensjonsordningNekter å stå på utsiden lenger

Hva er egentlig regjeringens plan for offentlig tjenestepensjon? Nå krever arbeidstakerne svar.

NedbemanningKan bli 40 millioner i sluttpakker i Helsedirektoratet

I fjor ble antall årsverk i Helsedirektoratet redusert med nær 50. I år planlegger de å kutte ytterligere 60 årsverk.

Kommunene har ikke hatt bedre økonomi siden før finanskrisen

Det går frem av en gjennomgang som Kommunal Rapport har gjort av kommuneregnskapene de siste ti årene.

Økt økonomisk ulikhet i Norge

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU).

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

Taxiforbundet raser mot ESA – Drosje vil bli dyrere

ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen. Norges Taxiforbund mener fri etablering gir dyrere priser, og spør hvorfor i all verden ESA kommer med dette nå.

KSFrivillighet først i kommunereformen

KS ber Stortinget sørge for at endringene i kommunestruktur forankres i det lokale folkestyre så langt det er mulig.

Difi: Nærpolitibegrepet blir latterliggjort

Vi må leve med navnet, men vi kunne nok kalt nærpolitireformen noe annet, innrømmer justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

KommunereformenMest bråk om regionreform

Regjeringen og samarbeidspartiene kunne stolt legge fram resultatene fra kommunereformen i formiddag: Det blir 70 færre kommuner her i landet. Antallet reduseres fra dagens 428 til 358 kommuner. Men regionsreformen møter mer motbør.

Krevende nærpolitireform Politiet og kommunene har liten tiltro til at reformen vil lykkes

Politiansatte ønsker endring, men har liten tro på at målene med reformen blir nådd, viser en fersk evaluering av nærpolitireformen.

Kolberg vil ikke ha regjeringens versjon av Riksrevisjonens rapport

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, vil ikke ta i en sensurert versjon av Riksrevisjonens rapport om sikring av bygg etter 22. juli.

Politifolk flest tviler på politireformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse.

Samarbeidspartiene vil redusere antallet kommuner til 358

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.

Slik speiler Norges Banks årsmiddag eliten i Norge

Festmiddagen hvor norske "have yachts" møter "have nots" er en signingsarena for eliten, mener forsker.

TBUDe fleste av oss fikk mindre å rutte med i 2016

Den gjennomsnittlige reallønna falt med 1,2 prosent i fjor. Fraværende bonusutbetalinger gjorde nedgangen størst for ansatte i finansnæringen, mens industriarbeidere var blant lønnstaperne.

Stadig flere elever velger privat i Skandinavia

Den nordiske offentlige skolemodellen blir utfordret. Aldri før har så mange skoleelever valgt privatskole i Norge og Danmark.

Oslo kommune vil tømme søppelet selv

Etter måneder med søppelkaos og Veireno-kritikk er det klart at Oslo kommune overtar søppeltømmingen allerede fra mandag morgen.

Topptung forsvarshøring på Stortinget

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er kalt inn på teppet når Stortinget vil til bunns i den såkalte fregattsaken.

Venstre-ledere sier nei til Frp-samarbeid etter valget

Flere av fylkeslagene i Venstre er negative til å inngå en samarbeidsavtale med en regjering der Fremskrittspartiet er med.

Varsler politisk kamp om målstyring i klimapolitikken

I årevis har norsk budsjettpolitikk båret preg av klimasynsing, senest tydeliggjort av den borgerlige regjeringens utskjelte «grønne skatteskifte». Tiden er overmoden for bedre måling av offentlige klimatiltak, mener forskere og arbeidslivsaktører. Det blir umulig for politikerne å ignorere.

Frp anbefaler økt dataovervåking

Frp vil ha digitalt grenseforsvar og vil dermed gi E-tjenesten tillatelse til å lese all digital trafikk til og fra Norge. Høyre følger trolig etter.

Innvandrere «streiket»USA fikk føle effekten av en dag uten innvandrere

Innvandrere i USA holdt seg hjemme fra skoler og arbeid én dag for vise hvor mye de betyr for den amerikanske økonomien. Mange restauranter holdt stengt.

Ny spansk helsemodell vekker oppsiktSykehusdrøm eller helse-kommers?

Det spanske sykehuset Ribera Salud har revolusjonert sykehusdriften ved å integrere det kommunale og statlige helsevesenet. Sykehuset finansieres ut fra antall innbyggere i regionen, ikke ut fra antall behandlinger.

Pedagogikkprofessor– Norsk skole er ikke lagd for gutter

Dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i år. Forskere gir skolen skylden for at guttene hengende etter.

– Ingen vekstmotor for grønn omstiling

Norge vil neppe gå i bresjen for omstilling til lavutslippssamfunn, spår sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefens årstale– Oljepengebruken bør bremses

Øystein Olsen i Norges Bank er bekymret for at økt oljepengebruk over tid, kan føre til en tapping av oljefondet.

Regjeringen justerer kursen for oljefondet

Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.

Hele oversiktenDisse arbeidsplassene vurderes flyttet fra Oslo

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte 1.200 årsverk og 600 studieplasser ut av Oslo

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.

Mener regjeringen raserer tilliten til staten som arbeidsgiver

Regjeringens storstilte «desentralisering» av statlige arbeidsplasser vil føre til kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester, tror leder i YS Stat. Han er redd statsansatte kun ses som brikker i valgkampen.

Israel – PalestinaAbbas fastholder målet om tostatsløsning

Palestinas president Mahmoud Abbas fastholder målet om en tostatsløsning med Israel. USAs president Donald Trump er åpen for å se på andre løsninger.

Intern strid i Frp om tvangssammenslåing

Et flertall i Frps stortingsgruppe sier nei til tvangssammenslåing av landets fylker, ifølge Dagbladet.

Samfunnsviterne kjemper om SSBs fremtid

Det foregår en maktkamp i Statistisk sentralbyrå, SSB. Nå har forskningslederne i byrået presentert en rekke argumenter for hvorfor de er skeptiske til endringene foreslått i et utvalg som har vurdert den fremtidige organiseringen.

StortingskomitéNei til lærernorm, ja til mindre papirarbeid

Et representantforslag om en nasjonal norm for hvor mange elever en lærer skal ha ansvaret for om gangen fikk ikke flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. De går i stedet for «et sterkere nasjonalt initiativ» for å avbyråkratisere lærerrollen.

Drøyt 1.700 har valgt behandling fritt

I løpet av et drøyt år benyttet 1.700 pasienter seg av fritt behandlingsvalg. Helseministeren er fornøyd, mens Ap mener reformen er mislykket.

KrF tror på kommuneenighet i løpet av februar

De fire borgerlige partiene sliter med å komme til enighet om kommunereformen, men KrFs forhandler Geir Toskedal tror på en løsning i løpet av februar.

Norsk næringsliv skaper mange nye jobber i utlandet, men ikke i Norge

Norskkontrollerte selskaper i utlandet har fått 78000 flere sysselsatte siden 2008. I Norge er det bare det offentlige som har stått for jobbveksten.

Israel – PalestinaTostatsløsning under press

Israels president foreslår å gi palestinere på Vestbredden fulle borgerrettigheter og i USA stilles det spørsmål ved den såkalte tostatsløsningen for Israel og Palestina. Tostatsløsningen er under press, mener norsk forsker.

Lensmannskontorer kan bli gjenåpnet med Sp i regjering

Senterpartiet vil gjenåpne lensmannskontorer som er lagt ned i strid med lokale forutsetninger. Høyre mener tilnærmingen går på tryggheten løs.

Finansnæringen lanserer bransjenorm for salg av forbrukslån

Samtidig ligger det forslag til nye regler til vurdering i justisdepartementet. – Normen går ikke like langt som regelforslaget som ligger i departementet, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Midler til ekstra lærere er fordeltSjekk hvor mye din kommune får

1,3 milliarder kroner øremerket ekstra lærere i barneskolen er fordelt. Sjekk hvor mye din kommune får.