Annonse

Ledelse etter oljetiden

Dagens Næringsliv skriver at toppledere fra vidt forskjellige bransjen møtes annenhver måned, gjennom nettverket EGN (Executives' Global Network). Her diskuteres aktuelle temaer, og lederne bidrar selv med problemstillinger og caser.

– Vi har blitt for privilegerte med olje og at hjulene går rundt av seg selv, sier EGNs møteleder Ihab Timraz til avisen. Timraz mener bedriftene kan sikre seg ved å se lenger fremover.

– Det gjelder å planlegge tidlig og kjøre modeller. Når situasjonen blir vanskeligere, er det en fordel å ha planlagt, legger han til.

Megatrender

Ifølge Dagens Næringsliv tar norske toppledere for lett på trendanalyser, og flyter på oljebølgen. Her er noen av megatrendene som fremtidsforskerne Mette Sillesen og Louise Fredboe-Nielsen i Future Navigator mener påvirker det norske næringslivet:

Fra tjenester til aktivering

I fremtiden gjelder ikke masseproduserte produkter, tjenester og merkevarer. Vi vil ta del i prosessene.

Tiltak: Aktiver og involver dine ansatte. Da vil de engasjere seg, og inngå en langvarig relasjon.

Fra eierskap til «adgang til»

Eierskap er en ekslusiv adgang. Denne trenden er knyttet til mer delingsøkonomi. Krav til bærekraft vil kreve ny utnyttelse av ressurser.

Tiltak: Tenk gjennom hva bedriften må eie, opp mot hva du likevel kan ha tilgang til gjennom et kontorfellesskap.

Fra HR til Human Potential og Employability:

Fremtidens arbeidsmarked vil være mer fleksibelt med nye konstellasjoner.

Tiltak: Desentralisert din organisasjon slik at den enkelte får ut sitt unike potensial.

Fra dokumentering til monitorering:

I stedet for selv å bruke tid på å dokumentere, er målet å bruke allerede eksisterende opplysninger lagret i databaser, også kalt big data.

Tiltak: Øve seg på å slutte med å dokumentere, og i stedet se de store sammenhengene.

Fra kompleksitet til simpleksitet:

De beste løsningene er de som favner kompleksitet på en enkel måte, derav simpleksitet.

Tiltak: Unngå å lage kompliserte løsninger på kompliserte problemstillinger. Simplekse løsninger gjøre det enklere for kunder og forbrukere.

Kilder: Mette Sillesen og Louise Fredboe-Nilsen/Dagens Næringsliv

Annonse
Annonse