Annonse

7 globale HR-trender i 2014

SHRM markedsfører seg selv som verdens største medlemsorganisasjon innenfor Human Resources (HR), og forteller på sine nettsider at de har over 275 000 medlemmer i over 160 land. SHRM gir ut mange rapporter, og har også gitt ut en rapport der tar for seg HR-trender i 2014.

Dette er noen av de større HR-trendene, ifølge rapporten Future Insights. The top trend for 2014 according to SHRM´s HR subject matter panels:

Økonomiske utfordringer
Selv om mange aspekter ved den økonomiske situasjonen er forbedret, gjenstår det fremdeles utfordringer som påvirker budsjetter, ansettelser og HR-strategier.
Konkurranse om etterspurte medarbeidere med kompetanse
Behovet for utdannede medarbeidere med de rette ferdighetene øker verden over. Denne trenden påvirker alt fra belønningsstrategier og arbeidsplassens merkevarebygging til immigrasjonspolicy og globale omrokkeringer av oppgaver og operasjoner.
Videreutvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
I rekrutteringssammenheng er særlig sosiale medier et viktig verktøy.
Demografiske endringer
I hele verden blir arbeidsstokken eldre. Samtidig begynner de som omtales som den store milleniumsgenerasjonen å gjøre seg gjeldende rundt om på arbeidsplassene. Mangfoldet øker og flere generasjoner jobber sammen. Dette vil påvirke mange aspekter ved arbeidsliv og HR-arbeid.
Fleksible og effektive strategier for arbeidsliv/privatliv
Etter hvert som arbeidsstokken blir eldre, vil flere arbeidsgivere måtte håndtere ulike former for omsorgsansvar, og i noen tilfeller også flere ulike former for betalte jobber. Dette på grunn av det økte behovet for/etterspørselen etter fleksibelt arbeid.
Målinger blir stadig viktigere
Hva får man igjen for kostnader og investeringer på HR-området? Større krav om målinger og dybdeanalyser av data kreves for å legitimere pengebruk og handlinger.  
Økt usikkerhet og sårbarhet i markedene
Økende globalisering, gjensidig avhengighet i markeder og andre faktorer som politisk uro i ulike land rundt om i verden gjør usikkerhet til «den nye normalen».
Annonse
Annonse