Annonse

hr

Ledere er mindre opptatt av hvordan de skal beholde nøkkelmedarbeidere

En rapport fra HR Norge tyder på at ledere ikke er forberedt på at ansatte kommer til å bytte jobb etter krisen.

Ikke spør hva jobbsøkere tjente i sin forrige jobb

Snoking i kandidaters lønnshistorikk kan være farlig om ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Vil hjelpe ledere å ta tak i konflikter før de eksploderer

Arbeidslivskonflikter kan fort bygge seg opp fra en frisk bris til sterk kuling om ledere ikke håndterer situasjonen raskt nok. Et nytt digitalt verktøy skal senke terskelen for å ta tak i konflikten før den går over stokk og stein.

– Digitaliseringen krever kvikkere organisasjoner

Vi henter ikke ut gevinsten av teknologien, hvis vi ikke også endrer måten å jobbe sammen på, mener britisk professor.

Ny HR og teknologi-utdanning

Både studenter og arbeidsliv strømmer til når Høyskolen Kristiania i høst starter opp en ny bachelorutdanning i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse.

Telenor testet kunstig intelligens for å forutsi hvilke ansatte som ville si opp jobben

– Tenk igjennom konsekvensene før du setter i gang, sier Telenor-forsker Jarle Hildrum.

– Teknologi og tall kan løfte HR-arbeidet

Maskinene er på full fart inn i menneskefaget HR. Det kan gi HR en viktigere rolle i virksomheten, mener lederekspert ved Høyskolen Kristiania

Helsepersonell i frontlinjenNoen opplever stigma og kollegaer som trekker seg unna

HR-direktør ved Diakonhjemmet Sykehus Therese Bjor Rønningen var overrasket av å høre at noen av deres ansatte følte seg «stigmatiserte» da de returnerte til arbeidsplassen etter å ha vært i karantene.

Karrieresteg

Ny HR-direktør til Rambøll

Victoria Bodak har jobbet med HR, organisasjonsutvikling og endring i 13 år og kommer fra NCC Building Norway.

Enkle grep ga bedre ledelse

– Alle trenger oppfølging, også selvgående ledere, mener organisasjonsdirektør.

Lederverktøy

EY-topp– Feigt av toppledere å be HR-direktøren fikse likestillingsproblemet

Toppleder i EY Christin E. Bøsterud mener flere bedrifter må være åpne om hvor de ligger i likestillingsarbeidet sitt. – Da skaper man gruppepress blant virksomhetene, sier hun.

HR gjør lederne dårlige ved å frata dem ansvaret

HR-direktør i Veidekke Anne Thorbjørnsen forklarer at oppgaven til HR er å støtte ledere i vanskelige samtaler og aldri «overta ansvaret». – Da gjør vi dem til dårlige ledere, sier hun.

Karrieresteg

Ny HR-direktør i Posten

Nina Christin Yttervik (51) er ansatt som ny konserndirektør i for HR og HMS i Posten og Bring.

HR som bremsekloss«For ung til å være leder og for gammel til å være nyskapende»

Rekrutteringsbyrå kritiserer norske arbeidsgivere for å dele arbeidsstokken inn etter alder. – Vi må akseptere at en leder kan være under 30 år og at studenter like gjerne kan være 50.

Da Posten sjekket, fant de ansatte som hadde hatt 70 sykefraværsdager hvert år siden 2007

Grepet de tok, reduserte sykefraværet med 36 prosent og halverte uføregraden. Her er oppskriften.

Synspunkt

Manglende kompetanse for ansettelser

Norske ledere gjør stadig grove og kostbare feilansettelser. Hvordan har vi havnet i en slik situasjon, og hva kan vi gjøre med det?

Kunstig intelligens i rekrutteringNår maskinene velger din nye kollega

Verktøy som kan forutsi jobbsøkeres personlighet og egnethet gjennom avanserte algoritmer har blitt svært populære i USA – og Norge kommer etter. Vil det endre rekrutteringsbransjen?

Fornøyde arbeidstakere skaper problemer for arbeidsgiverne

Arbeidsgiver har vansker med å få tak i kvalifisert personell fordi nordmenn trives godt der de er og i liten grad ønsker å bytte jobb.

HR-ledere bruker mye tid på å erstatte ansatte som har takket ja til et bedre tilbud

Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny undersøkelse.

Halve toppledelsen i NRK byttet ut på ni måneder

De to siste brikkene i toppledelsen til rikskringkasteren falt på plass tirsdag. – Vi må bli de beste i verden til å tilpasse oss endringene i mediemarkedet, sier kringkastingssjefen.

Gir HR skylda for et ekskluderende arbeidsliv

– Jo mer HR higer etter å være en del av ledergruppa, desto mer vil ledelsens syn gjennomsyre dem, sier fagforeningsmann Stein Stugu.

Kongsberg Gruppen:– Få nyansatte flytter til Kongsberg

– Det er få av de vi rekrutterer som faktisk flytter til arbeidsstedet. Unntaket er de nyutdannede, sier Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR i Kongsberg Gruppen.

– HR kan lære mye av tjenestedesign

HR er ikke så strategiske av seg i dag, men når automatiseringen kommer gjelder det å være klare, ifølge Bjørnar Skas og Kjetil Kristiansen i EY.

HR, teknologi og strategi i skjønn harmoni

– Når HR-oppgavene automatiseres kommer arbeidstakere til å bli den viktigste ressursen, og mennesker er dyre, så det er klart at man trenger å jobbe strategisk, sier Even Bolstad i HR Norge.

Dette er tegnene på at HR-avdelingen gjør en dårlig jobb

Hard HRHos Amazon må underpresterende ansatte gjennom en «domstol» for å få bli i jobben

Synspunkt

Automatisering styrker H-en i HR

Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider, skriver Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas.

AI i HR Sluttet i Facebook og Google for å digitalisere personalavdelingen

Kunstig intelligens skal skape et bilde av den ideelle arbeidsstokken, og deretter finne den.

Dette klager vi på til HR

...og her er de rareste klagene HR-avdelingen får.

Aker-topp advarer mot krigshissing i arbeidslivet– Hvorfor tror du Røkke er så opptatt av dialogen med de tillitsvalgte?

Ice.netHar skrotet HR–sjefstillingen

Slik skal HR håndtere seksuell trakassering på jobb

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt, råder Even Bolstad, leder i HR Norge.

HR-rådgivning vokser raskest av alle typer rådgivning

Over tre ganger så høy vekst i antall ansatte innen HR-rådgivning enn snittet for all rådgivning siste fem år. – Design er et annet område med kraftig vekst, sier fagsjef kosulent i Abelia, Line Goplen Höfde.

Digitalisering på personalkontoretMåler organisasjonskulturen minutt for minutt

Tysk oppstartselskap lanserer Google Analytics for stemningen på kontoret. Dataanalyse tar over stadig flere oppgaver på personalkontoret.

I disse landene tar folk oftest med seg jobben hjem

Vi slutter ikke på grunn av sjefen. Finn ut hvorfor folk flest tar sin hatt og går her.

Misbruk på arbeidsplassen kan løses med offentlig gapestokk

Ansatte i gigantselskaper som Google og Uber finner HR-avdelingene så udugelige når det gjelder å ta fatt i trakassering at de heller tar saken i egne hender på offentlige plattformer.

– HR-kompetansen har steget betraktelig

Du er nødt til å stole på HR-ekspertene når du skal ansette medarbeidere, hevder rekrutteringsekspert fra BI.

– Roboter er fremtidens hodejegere

Dette er ikke langt unna en realitet. Et israelsk selskap tester allerede en betaversjon.

HRs to do-list for 2017

Trenger vi egentlig samarbeid?

Samarbeid er avhengig av gode relasjoner. Dette kan utfordres av for definerte regler og roller, og frykt for redusert effektivitet og kontroll. Ledelseseksperten Emmanuell Gobillot definerer tre potenielle løsninger.

Framtidens arbeidslivMegatrender i HR

– 65 prosent av dagens skolebarn kommer til å ende opp i jobber som ikke har blitt oppfunnet enda, hevder psykolog Thomas Geuken.

Slik møter Nordea fremtidens HR

Banken byttet ut utdatert og statisk HR-modell.

– Ingen er tjent med at tillitsvalgte gror fast

HR Norge-sjef, Even Bolstad, er bekymret over at de tillitsvalgte må forholde seg til et mindre innflytelsesrikt HR. Han vil avbyråkratisere, og advarer mot dårlig effekt av forhandlinger.

Dystre HR-tall i offentlig sektor

Det er stor forskjell på hvor mye innpass HR får i toppledelsen i privat og offentlig sektor, viser forskning fra Norges Handelshøyskole (NHH):

Nettbasert HR-gigant på vei mot Norge

Den globale kampen om de beste medarbeiderne

Går til kamp mot ordet talent

Financial Times-skribent Lucy Kellaway har erklært krig mot talentbegrepet.

Å sprenge HR i lufta? Tvert imot

Fikk pris for kompetansearbeid

Norsk Medisinaldepot er blitt tildelt HR Norges kompetansepris for 2015.

– Mer kunnskap kan redusere traumene

Alle ledere vil før eller senere møte ansatte som har opplevd ulykker, blind vold, dødsfall i familien eller andre alvorlige traumatiske hendelser. Hvis ledere skal kunne være en reell støtte for ansatte som har pådratt seg posttraumatiske lidelser må både beredskapen og kunnskapen være på plass, mener ekspertene Ukeavisen Ledelse har snakket med. Det er viktig for ledere å forstå hva som skjer med ansatte som har pådratt seg traumatiske lidelser, hevder Nille Lauvås, fagdirektør i Kunnskapsdepartementet. Selv fikk hun en bratt læringskurve etter 22. juli.

Traumer og lidelser vanskelig å forstå

Mer informasjon burde gjøres tilgjengelig for folk flest, uten vanskelige medisinske terminologier, mener Atle Dyregrov, spesial­ist i klinisk psykologi og kriseledelse.

Netflix-kulturen ble HR-hit

Netflix' beskrivelse av sin egen bedriftskultur er blitt en «hit» på nettet med over 7,5 millioner visninger.

7 globale HR-trender i 2014

Ekspertpanelet til Society for Human Resource Management (SHRM) har pekt ut noen av de store trendene.

– Karakterer gir ikke effektive tilbakemeldinger

Effektive tilbakemeldinger er ikke forenlig med karaktersystemer som Telenor og andre har innført, mener ledelsesekspert.

Norske bedrifter i mørket om investeringer i ansatte

Even Bolstad i HR Norge mener at bedrifter som investerer i sine ansatte ikke har begrep om hva som kaster av seg.

117412_879001.jpg

HR løfter oljeserviceselskap

I 2009 gikk Gro Hatleskog inn som HR-direktør i oljeserviceselskapet Beerenberg. Hun kom med solid erfaring og bakgrunn fra HR, men med liten peiling på oljebransjen. Hennes oppdrag var å utvikle en moderne HR-organisasjon i selskapet med 1500 ansatte og over 1,5 milliarder kroner i omsetning.

kvinne_kjeder_s.jpg

HR-sjefer ut av toppledelsen

6 prosent av lederne for personalområdet er flyttet nedover i organisasjonen i løpet av det siste året, viser ny, norsk undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse