Annonse

Byråkratisk oljebransje

Linn Cecilie Moholt er leder i Karsten Moholt AS, en bedrift i oljeleverandørbransjen.

Moholt sier til Dagens Næringsliv at oljebransjen er blitt for topptung, og at prosjektene styres av papirflyttende ingeniører som lytter for lite til arbeidere med fagkunnskap.

– Vi har skapt et byråkrati. Tilliten til fagpersonene er borte. Vi har fått et enormt skjemavelde med avkryssing og utkryssing, sier hun til avisen.

Fredag arrangerer hun konferansen «Mission Impossible», der næringsministeren stiller.

Moholt forteller om et ekstremt tilfelle, der det ble oppdaget problemer med en offshorekran i et eksplosjonsfarlig område. Det ble satt i gang heftig møtevirksomhet, med representanter for fire forskjellige selskaper i en periode på tre uker. Møtevirksomheten skal ha kostet deltakerne rundt 200 timer til sammen.

– Dette handlet om et problem som det tok én serviceingeniør med sandpapir, fil og mikrometer syv timer å fikse, sier hun til Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at også ledelsen i de større bedriftene i oljebransjen har begynt å bekymre seg for det økende byråkratiet i bransjen.

Annonse
Annonse