Annonse

Oljebransjen

Vekterstreiken får oljebransjen til å trykke på den store alarmknappen

Norsk olje og gass mener vekterstreiken kan koste flere hundre millioner kroner i uken fremover.

Ta vare på de som blir igjen

Når mange i bedriften blir sagt opp, går det også utover arbeidsmiljøet og lojaliteten blant de som blir igjen, viser erfaringene fra nedbemanninger i oljebransjen.

Stort fall i ledige stillinger

Tallet på ledige stillinger gikk ned med 16.000 fra 1. til 2. kvartal 2020. Dette er en nedgang på hele 23 prosent.

Handels- og servicenæringen i koronakriseNå kommer oppsigelsene på løpende bånd

1 av 4 service- og handelbedrifter har sagt opp eller skal si opp ansatte som følge av koronakrisen. Nær halvparten skal si opp mer enn 10 prosent av de ansatte.

Lederutfordringen

Styrer flaggskip på opprørt hav

Equinor i hardt vær: Oljeprisen stuper, etterspørselen svikter, leverandørindustrien har fått koronastopp og debatten om norsk oljebransje har nådd styringspartiene i norsk politikk. Hva gjør du nå, konsernsjef Eldar Sætre?

Lederutfordringen

– Det er tid for å satse

Eldar Sætre bør bruke krisetiden til å satse nytt, mener oljeanalytiker Jarand Rystad. Han mener Equinor er robust nok til å gjøre oppkjøp og utvide aktiviteten, og ruste seg for tiden etter krisen.

Sylvi Listhaug– Norsk oljeteknologi er avgjørende for å skape grønn vekst

I en kronikk i Aftenposten skriver den nye oljeministeren hvorfor verden fremdeles trenger norsk olje og gass. – Petroleumsnæringen skal utvikles videre, ikke stenges ned, skriver hun.

Oljebransjen venter fall i investeringene på norsk sokkel etter 2020

Norsk olje og gass anslår at investeringene på norsk sokkel vil øke med 3,8 prosent i 2020, men deretter falle markant fra 2021.

Oljeserviceselskap har mangedoblet antall grønne jobber

Aibel har åtte ganger flere «grønne» jobber enn for ett år siden, og selskapet kan vise til at nær 40 prosent av bestillingene er jobber innen fornybar energi.

NHO-rapportDen norske boblen kommer til å sprekke

Handelskrig, klimakrise, eldrebølge og en oljealder på hell tyder på at Norges beste år ligger bak oss.

Et godt år for statens oljeengasjement

Avkastningen av oljen er rekordhøy for tiden.

Brasil på dagsorden i Stavanger

I dag starter oljekonferansen ONS.

Kampen om lærerne blir hardere

Antall utlyste lærerstillinger har økt med nesten 40 prosent hittil i år, viser ferske tall fra FINN jobb.

Hvert femte årsverk gikk tapt

Hele 687.000 årsverk gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid.

Kvinneandelen i oljebransjen synker på vei mot toppen

Kvinneandelen fra mellomnivå til seniornivå faller fra 25 til 17 prosent i oljebransjen. Ikke flinke nok, mener halvparten av mennene i ny undersøkelse.

Arbeidsgleden tilbake i oljebransjen

I 2015 stupte arbeidsgleden og ansattes tillit til lederne i oljebransjen. I år har trenden snudd.

Norske arbeidstakere trygge på egen jobb

Nedturen i oljesektoren har gitt ringvirkninger, og frykten for å miste jobben har spredt seg til tilhørende bransjer. Men på det øvrige arbeidsmarkedet hersker tryggheten.

Skisserer ny oljefremtid– Vi har produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis

Verdien av nye funn på norsk sokkel som nå vurderes utbygd er langt større enn anslaget for Statoils elefantfelt Johan Sverdrup.

TeknaFortsatt grunn til bekymring i oljebransjen

70 prosent av arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år. Så selv om ledigheten går ned, er det ifølge Tekna grunn til bekymring.

VestlandsindeksOptimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet

Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året.

Statsråd i ekstaseOljekontrakt tilfører arbeidsmarkedet 3000 ferske årsverk

Statoil tildelte i dag en kontrakt verdt fem milliarder kroner til Kværner, for oppgradering den største offshore-plattformen i Norge. Det er godt nytt for arbeidsmarkedet.

NavLengre permittering gjør jobb-retur vanskeligere

Utvidelser av den maksimalt tillate permitteringsperioden utvider også perioden som arbeidsledig, viser en fersk Nav-analyse. De mener regjeringens politikk er feilslått.

Flere varsler om permitteringer enn oppsigelser– Kan bety at næringslivet forventer bedring

Antall varslede oppsigelser i januar var halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser ferske Nav-tall. Trenden med flere varsler om permitteringer enn oppsigelser fortsetter.

Regjeringens havstrategiVil skape blå jobber med grønn omstilling

Det anslås at havøkonomien vil skape 40 millioner nye arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.

Internasjonale finans- og energigiganter Klare for omkamp om norsk gass-eksport

I 2015 tapte fire selskaper et søksmål om 15 milliarder kroner mot Olje- og energidepartementet om det de mente var urettmessig senking av tariff på eksport av gass. Neste uke starter første omkamp.

Den norske dobbeltsatsingen

Politikere er ikke alene om å slite med prioriteringene i oljerike Norge. Næringslivseliten er også preget av troen på at man kan få i pose og sekk: Radikal grønn omstilling samtidig som vi fortsetter den sterke satsingen på olje- og gassutvinning.

Den norske dobbeltsatsingen

Politikere er ikke alene om å slite med prioriteringene i oljerike Norge. Næringslivseliten er også preget av troen på at man kan få i pose og sekk: Radikal grønn omstilling samtidig som vi fortsetter den sterke satsingen på olje- og gassutvinning.

Færre varsler om oppsigelser og permitteringer

Nav mottok varsler om permittering og oppsigelse av 2.900 personer i november. Det er 2.000 færre enn i oktober, og 1.200 mindre enn i samme måned i fjor.

Oljeinvesteringene faller

Oljeselskapene strammer inn og investeringene i bransjen fortsetter fallet. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde onsdag.

Skatteinntektene fra olja stuper - personlige skatteytere betaler mer

Inntektene fra olje- og gassbransjen svikter, men vanlige folk betaler mer.

Bransjen tror oljekutt gir prisoppgang i 2017

Oljekrisen har ført til 25.000 færre arbeidsplasser

Farlig sparing

Verken den tragiske helikopterulykken fredag eller bekymringer fra Petroleumstilsynet kan begrunne en påstand om at Statoil ofrer sikkerheten på kostnadskuttenes alter. Leif Sande i Industri Energi bør gå litt stillere i dørene før han vet mer, skriver redaktør Magne Lerø.

Aker Solutions sliter tungt – 900 kan miste jobben

Industrikonsernet Aker Solutions fikk et underskudd før skatt på 278 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Trolig mister 900 jobben i løpet av 2016. Fra før er det innført midlertidig lønnskutt, samt at selskapet ikke betaler utbytte for 2015.

Kraftig økning av arbeidslivssaker i oljebransjen

Oljekrisen gjør at fagforeninger må behandle langt flere saker knyttet til arbeidslivsspørsmål.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri la fram konjukturrapport 2016 i Oslo.

Norsk Industri: Slik blir 2016

Nullvekst og sterkt redusert sysselsetting. Dramatiske tall i Norsk Industris konjunkturrapport.

Selskaper som leverer utstyr og tjenester til oljeindustrien vil få betydelig lavere omsetning i 2016.

Dyster spådom for oljeservicebransjen

Omsetningen til norske oljeserviceselskaper vil i år falle med 80 milliarder kroner sammenlignet med 2015, viser en ny undersøkelse.

Nav: Ledigheten økte kraftig i oktober

Det ble 2 100 flere arbeidsledige i oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV. Det er den største økningen i antall ledige så langt i år. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 79 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Safe på viddene

Fornuft og dømmekraft må ha rent ut i strie strømmer av hodene på ledelsen i fagforbundet Safe når de oppfordrer til boikott av Peppes Pizza, Burger King og Starbucks på grunn av menneskesynet til investor Jens Ulltveit-Moe, skriver redaktør Magne Lerø.

– En bransje med ekstremt høy sigarføring

– Lønninger, velferdsgoder og byråkrati har est ut i oljebransjen.

Roboter inntar oljeplattformene

Nå inntar robotene snart oljeplattformene.Kostnadskuttene i oljebransjen har fått fart på utviklingen.

Annonse
Annonse
Annonse