Annonse
Foto: Shutterstock.com

Motsetninger mellom ansatte

Spørsmål: Jeg er eier av en liten bedrift, hvor jeg nettopp har blitt klar over at det hersker et alvorlig personlig motsetningsforhold mellom to av mine ansatte. Bakgrunnen for dette er at den ene visstnok skal ha lurt den andre i et rent privat forhold av forretningsmessig natur. Jeg har ikke helt klart for meg hva det gjelder, men motsetningen har ført til at det er en helt forgiftet stemning mellom disse to på arbeidsplassen. Det berører også øvrige kolleger. Hva gjør jeg med dette? 

Småbedriftseier

Svar: Du bør i første omgang skaffe deg en ordentlig oversikt over hva forholdet dreier seg om. Snakk derfor med disse to enkeltvis, for å prøve å få en oversikt over hva som har skjedd.

Er det en klart «skyldig» blant de to, er det nærliggende å påpeke overfor vedkommende at han har et særlig ansvar for å få avklart forholdet mellom de to. I verste fall kan det tenkes at det vil representere oppsigelsesgrunn.

Uansett vil begge ha en forpliktelse i å bidra til et så godt arbeidsmiljø som mulig. Det optimale ville derfor være at du fikk dem til å skvære opp, enten ved at man blir enige om at dette legger man bak seg og går videre, eller at den eventuelt begåtte uretten blir gjort opp. Prøv derfor å snakke med de involverte og se hva som er mulig å få til.

Er forholdet ikke til å rette opp og motsetningsforholdet fortsetter å forgifte arbeidsmiljøet på bedriften, kan forholdet representere oppsigelse, for én av dem. Samtidig bør du neppe la det gå ut over andre enn den som har en kvalifisert skyld i at situasjonen har oppstått.

Før du går til dette skrittet, burde du også ta opp spørsmålet om en av de involverte kunne avslutte ansettelsesforholdet frivillig. Men det optimale er som tidligere uttrykt: at de faktisk klarer å få dette skværet opp.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse