Annonse

Oljetoppsjefene fikk 21 % mer i lønn i 2013

Samtidig som arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass (NOG, tidl. OLF) prediker lønnsmoderasjon gir styrene i oljeselskapene solide lønnsøkninger til sine toppsjefer. Bare i fjor økte lønningene deres med 21 prosent – fem ganger mer enn gjennomsnittet, ifølge Stavanger Aftenblad. Dette skjer tilsynelatende uten at de tillitsvalgte i styrene – der lønnsavtalene godkjennes – reagerer.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne stiller spørsmål ved dømmekraften til styrene i oljeselskapene og deres bransjeorganisasjon NOG.

– Dette vil komplisere årets hovedoppgjør kraftig. NOG har lenge manet til moderasjon. De har også hevdet at alle sokkelansatte har millionlønninger. Dermed har de bygget en opinion mot våre medlemmer basert på forvrenging av fakta.

Vanskelig å få forståelse for krisene

– Etter vår mening hadde det vært bedre med en ærlig og åpen diskusjon om lederlønningene – en diskusjon som i stedet blir «feid under teppet» av NOG og selskapene. Ledere skal gå foran og være gode rollemodeller. Her demonstreres det motsatte, påpeker Brekke. Lønnsfesten til toppsjefene kompliserer de tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosessene som pågår for å bedre lønnsomheten.

– Vi får problem med å vinne forståelse for «krisene» når toppsjefene og styrene er mer opptatt av sine lønninger og honorarer enn å bedre lønnsomheten, sier han.

Ført bak lyset

– Arbeidstakerne føres bak lyset når det er satt i gang store nedskjæringer samtidig som styrene bevilger ledelsen skyhøye bonuser og lønnsutbetalinger.

Brekke er overrasket og stiller spørsmål ved de tillitsvalgte som sitter i styrene og godkjenner lønnsavtalene. Ledernes tillitsvalgte hadde ikke fått forhåndsvarsel om utbetalingene før de ble kjent i media.

Gjennomsnittlig årslønn

  • Gjennomsnittlig vekst i årslønn fra 2012 til 2013 er anslått til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 4,25 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
  • Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 4 prosent.
  • Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4,0 prosent.
  • I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 6,7 prosent. Økte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk lønnsveksten opp.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Annonse

Gjennomsnittlig årslønn

  • Gjennomsnittlig vekst i årslønn fra 2012 til 2013 er anslått til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 4,25 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
  • Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 4 prosent.
  • Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4,0 prosent.
  • I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 6,7 prosent. Økte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk lønnsveksten opp.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Annonse