Annonse
Ifølge undersøkelser bruker ledere over halve arbeidstiden sin på møter. Men det går an å gjøre dem unna mer effektivt. Foto: Shutterstock.com

Produktiv møteledelse

Ifølge personalbedriften Sticos kan bedriften spare et helt dagsverk, dersom du klarer å effektivisere et møte med syv deltakere med en time.

Bedriften har lagt ut fem tips for effektiv møteledelse på sine hjemmesider.

 1. Innkalling med saksliste

  • Vurder hvem som må delta i møtet. Send innkalling til møtedeltakerne god tid i forveien.
  • I møteinnkallingen legger du ved sakslisten. Sakslisten bør forklare hva hver enkelt sak gjelder, hvor lang tid som er planlagt brukt på saken og hvem som er ansvarlig.
  • Er det noe som skal forberedes, må du skrive dette. Oppfølgingssaker fra foregående møter skal alltid være første sak.
  • Vil du spare enda mer tid, bruker du samme dokument som saksliste og møtereferat. Fyll ut og send til møtedeltakerne.
  • Dersom noen andre enn deg selv skal være referent, avklares dette på forhånd.
 2. Innramming av møtet

  • Begynn presis. Alt annet er forsinkelse. Forsinkelse er sløsing av din og andres tid.
  • Start møtet med en kort oppsummering av hvorfor dere er samlet og hva som er målet. Ta en kort gjennomgang av sakslisten og tidsrammen.
  • Spør om noen har andre saker som skal diskuteres i møtet. Noter disse sakene sist i sakslisten.
 3. Følg sakslisten

  • En saksliste er til for å følges. Konklusjonen i en sak skal skrives i møtereferatet før neste sak begynner. På den måten vil møtet få fremdrift og det vil bli lettere å holde tidsskjemaet.
  • Noen saker vil likevel avhenge av hverandre. Dersom dere må bevege dere mellom saker før konklusjoner kan treffes, gjør møtedeltakerne oppmerksomme på hvilken som diskuteres.
 4. Styr diskusjonen

  • Begynn gjerne hver sak med tittelen og hvor mye tid som er satt av til å diskutere den. Noen møteledere foretrekker å bruke nedtellingsur både for å holde tidsrammene for møtet, men også for å skjerpe konsentrasjonen til møtedeltakerne.
  • For noen møter kan dette fungere helt utmerket, mens for andre møter hvor diskusjonen og hvor alles mening bør komme frem er ikke dette særlig egnet.
  • Som møteleder må du alltid ha fokus på at diskusjoner skal ende ut i en konklusjon. Du kan for eksempel:
   • Gjøre idéene som kommer frem tydeligere: «Så du mener at vi burde …»
   • Holde fokus: «Vi holder nå på å diskutere en kombinasjon av eKurs og tradisjonelle kurs. Er dette innenfor opplæringsstrategien vår?»
   • Oppsummer og avklar poengene underveis: «Det ser ut for meg som om … Er dette riktig forstått?»
   • Utfordre idéer: «Vi diskuterer nå en skyløsning for kundene våre. Hvordan kan dette gjøre opplæringen enklere?»
 5. Oppsummering av møtet

  • Avslutt møtet med en rask gjennomgang av sakene og hva som ble konklusjonen.
  • Saker som skal følges opp skal tildeles en ansvarlig og det skal settes en frist.
  • Eventuell dato for nytt møte skal settes før møtet avsluttes.
  • Møtereferat bør skrives raskest mulig etter møtet. Da går det raskere å skrive, og innholdet blir sannsynligvis riktigere. Send møtereferatet til møtedeltakerne med en kort frist for å gi tilbakemelding på innholdet.

Produktivitetstyvene

I kompendiet «Effektiv møteledelse» har Ole I. Iversen, rekrutteringsekspert i konsulentbedriften Assessit, har laget en oversikt over kilder til produktivitetstap i møter.

Kilder til produktivitetstap:

 • For mange avsporinger
 • Uklart mål og hensikt
 • For mye irrelevant informasjon
 • Særinteresser fremfor felles interesser
 • Mangel på konklusjon
 • Argumenter blir repetert
 • Dårlige saksforberedelser
 • Enkeltpersoner dominerer
 • For lange møter
 • Dårlig forberedte møtedeltakere

Iversen foreslår følgende aktiviteter i forkant av møtene, for å unngå manglende effektivitet:

Oppgaver før møtet:

 • Hva er møtets mål og hensikt?
 • Må møtet avholdes?
 • Analyser når/hvordan du berøres i møtet.
 • Minimer antallet deltakere.
 • Velg riktig tid og sted.
 • Klargjør målet for møtet.
 • Send ut saksliste i god tid.
 • Deleger forberedelser.
 • Tidsbegrens møtet.
Annonse
Annonse