Annonse

Slanker byråkratiet med innleide konsulenter

I sin iver etter å effektivisere, åpner nå Sanner døra for flere innleide konsulenter i forvaltningen, skriver Klassekampen.

Nå starter arbeidet med å gjennomgå de administrative funksjonene som ligger i departementene. Ifølge avisen kan resultatet bli at flere av oppgavene som i dag er i departementene blir satt ut til private leverandører.

Selve den eksterne utredningen av de administrative funksjonene er også lagt ut på anbud. Både norske og utenlandske leverandører kan få oppdraget om blant annet å vurdere ulike former for effektivisering – bortfall av oppgaver og erstatting av egenproduksjon med kjøp i det private markedet.

Utredningen skal omfatte Statsministerens Kontor (SMK), de 15 departementene og departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Totalt har disse tjenestene mellom 1600 og 1700 ansatte, ifølge Moderniseringsdepartementet.

– NTL-leder John Leirvaag er sjokkert over Sanners planer. Han er kritisk til at konsulenter skal inn for å se hvordan offentlige virksomheter skal organisere seg.

– De bruker nå en million til å få et konsulentbyrå til å levere en rapport, i stedet for å sette seg ned med de ansatte internt i virksomheten. Denne jobben en likeså godt gjort selv, sier Leivaag til Klassekampen.

NTL er en av de store forbundene i LO, og organiserer ansatte i staten og andre offentlige virksomheter.

 

Annonse
Annonse