Annonse

regjeringen

Dette blir avgjørende for festivalsommeren 2021

Raja bevilger ytterligere 200 millioner i Kulturbudsjettet for 2021

Faller utenfor koronastøttenAkutt krise for dem som skriver tekster og lager musikk

Kulturministeren lover mer koronastøtte – vil legge til flere hundre millioner kroner i kulturlivets kriseordning

KompensasjonsordningenKadettfestivalen fikk nei

Ingen oppmykning av seteregel for kulturlivet – Helseministeren sier nei til å lempe på regelverket

Oppvaskmøte med Høie og Raja i dag – håper å redde julekonsertene

Stortinget jekker opp krisepakke med milliardsum

Regjeringspartiene og Frp er ennå ikke enige om tiltakene for å hjelpe koronarammede bedrifter. Men det skal være enighet om å jekke pakken kraftig opp.

Vil redde julekonserteneBer Bent Høie snu om kirkebenkene

Raja– Knut Nilsen er ufortjent blitt en hoggestabbe

Julekonsertarrangører med åpent brev til Abid Raja – vil ha svar om både kirkebenker og treg støtte

RopstadVanskelig å få omgjort kirkebenkvedtak

KS kritiserer Raja for sentralisering av makt på kulturfeltet

Demensomsorg på gård gir bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag

At aktivitetene på gården er meningsfulle, som for eksempel fôring og stell av dyr, gir tilbudet en ekstra verdifull dimensjon, viser en ny rapport.

Truende, mørke skyer for museene?

I dag er det fortsatt museer som faller utenfor etablerte ordninger. Den nyetablerte stimuleringsordningen treffer dårlig når museene må stenge, skriver generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.

Næringslivet forstår ikke hvorfor de får mindre i koronastøtte nå

I mars fikk koronarammede bedrifter dekket mer av sine faste kostnader enn hva regjeringen legger opp til i sin nye tiltakspakke. Ikke godt nok, mener næringslivet.

– Skuffet over regjeringens støtte til selvstendig næringsdrivende

Eventbransjen kan få 300 millioner kroner til å gjenoppta aktiviteten

Utvider kompensasjonsordningenRaja vil gi kompensasjon for alle arrangementer som må avlyses etter offentlige restriksjoner

Nytt krisetiltakNybø setter av 5 milliarder kroner til støtteordning for bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø (V) etablerer en ny og bred kompensasjonsordning som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nok en tung fase av koronapandemien.

Kino og teaterKulturlivet krever bedre begrunnelse for koronastengning

Norske konsertarrangørerFortvilet over helsemyndighetenes kirkebenk-regler

Frykt for at useriøse aktører vil bryte regler om innreisekarantene

Nye, strenge karanteneregler for utenlandske arbeidstakere har trådt i kraft. Men det er høyst uklart hvordan brudd skal bli oppdaget.

Kirkebenker er ikke fastmonterte seter, konsertarrangører fortviler

Disse kulturaktørene deler 270 millioner i kulturstøtte i andre runde av kompensasjonsordningen

Avgiftene har økt med 6,7 milliarder siden 2013

For åttende år på rad øker avgiftene neste år hvis statsminister Erna Solberg (H) får gjennomslag for sitt budsjettforslag.

Bare hver femte student vil stemme på regjeringspartiene

Høyre får en oppslutning på 13,5 prosent i studentmålingen gjennomført for Universitas og NSO. Oppslutningen om regjeringspartiene har aldri vært så lav som nå.

Stoltenberg-regjeringen holdt tilbake rapport om mulig milliardtap på oljeboring i nord

Oljedepartementet visste i 2013 at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget, melder NRK.

Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forskriften til stimuleringsordningenCreo ser lys i enden av tunnelen

Etter dialog med Kulturdepartementet forteller Creo-leder Hans Ole Rian at mye av det interesseorganisasjonene frykter kan komme til å løse seg etter hvert.

Synspunkt

Ble Norsk kulturforum strøket ved en feil?

Skulle ikke den lokale og regionale kulturen styrkes, spør generalsekretær i Norsk kulturforum, Hege Knarvik Sande, etter at Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet 2021.

Synspunkt

Litteratur er også kultur

Sett med litterære briller er dette dessverre ikke et budsjett for litteratur og læring, skriver Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

Stimuleringsordningen– Uforutsigbar støtteordning

Kulturlivets interesseorganisasjoner reagerer på at det er Kulturrådets administrasjon som skal behandle søknader og fordele koronastøtte etter skjønn.

Innlandet fylkeskommune– Dramatisk nedgang

100 millioner mindre i frie inntekter for 2021 merkes for Innlandet fylkeskommune, forteller kulturdirektøren.

Regjeringen omgår Kulturrådet– Lite gjennomtenkt

Regjeringen har flyttet mange tiltak fra Norsk kulturfond over på statsbudsjettet. – Det er problematisk uten en kunstfaglig skjønnsvurdering, sier leder for Norsk kulturråd, Lars Petter Hagen.

NOKUFjernet med et pennestrøk – og uten et ord

Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet i all stillhet. – Et angrep på det lokale kulturlivet ute i kommunene, mener SV.

Nær 2,3 milliarder foreslått til stimuleringsordning til kultur, frivillighet og idrett

For å bidra til at kulturlivet, frivilligheten og idretten skal klare seg gjennom koronakrisen, foreslår regjeringen å bevilge 2,25 milliarder kroner til stimulering.

Statsbudsjettet 2021Ingen slipper unna ABE-reformen

Også i 2021 må alle statsetater kutte 0,5 prosent av driftsmidlene sine for å oppfylle regjeringens ABE-reform.

Ny handlingsplan for eksport– Uten eksport, ingen velferd

Business Norway: Regjeringen etablerer nok en aktør for å bidra til økt eksport.

Manglende stimuleringsordning– Tiden er i ferd med å renne ut

– Vi får nå daglige henvendelser fra både arrangører og andre bransjeaktører som venter fortvilte på flere detaljer om stimuleringsordningen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

Mandag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

Raja med ny millionstøtte til scener og museer

Regjeringen vil gi 200 millioner kroner til scener og museer for å holde hjulene i gang til våren og Ole Bull-museet får penger til å starte akutt vedlikehold.

Korona-ordning for frilansere forlenges

Opprinnelig skulle ordningen med koronakompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende opphøre fra 1. november. Nå blir den forlenget ut året.

Regjeringen vil forby lønn i kontanter

Regjeringen fremmer et forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank.

– Trygt med 600 på konsert

Creo-leder Hans Ole Rian mener at kulturlivet ikke vil lide i særlig grad av 50-grensen som helseministeren har tvunget igjennom. Samtidig åpner han opp for at et sittende publikum på 600 er trygt under konsertarrangementer.

Maksgrense på 50 personer på offentlige arrangementer– Store operasaler bør kunne ha minst 600 publikummere

Påtroppende leder for Bergen Nasjonale Opera, Eivind Gullberg Jensen, er for tiden dirigent ved Operaen i Oslo. Han mener regjeringens politikk er feilslått.

Skroter Smittestopp-appLager ny app basert på Google og Apples løsning

– Den nye appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kompensjonsordningen for kulturlivet endres– Mange tiår med kompetanse er i ferd med å gå tapt

Anette Trettebergstuen (Ap) kritiserer kulturminister Abid Rajas krisepakke til kulturlivet.

Onsdag tennes et rødt varsellys på scener over hele landet

Onsdag aksjonerer en lang rekke scenearbeidere og kulturhus over hele landet for å varsle om at det brenner et rødt farelys for kultur- og eventbransjen.

StudieSlik bør Nasjonalgalleriet åpnes, utvikles og vernes

Publikumsaktiviteter på grunnplanet, ny inngang fra Tullinløkka og utvikling av et tilbud byen ikke har fra før er blant forslagene til hvordan Nasjonalgalleriet kan brukes fremover.

Operasanger Johannes WeisserReagerer på regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

– Dette annonseres altså knapt seks uker før støtten er ment å opphøre, og uten at situasjonen for kulturlivet er i noen særlig bedring, sier Weisser.

Nybø varsler kraftig innstramming i ny reiselivspakke

En bred og generell støtteordning for kriserammede bedrifter erstattes av en smalere, spissere og mer målrettet ordning. Penger vil først bli utbetalt i 2021.

Regjeringen bevilger millioner til kirkebevaring

Regjeringen lover 70 millioner til sikring av gamle kirker i neste års statsbudsjett. Kirkerådslederen jubler og sier støtten er sårt tiltrengt.

– Abid Raja redder julen

Det sier privatteateret som nå kjører på med «Reisen til Julestjernen».

Artister kan få mindre koronastøtte enn de ble forespeilet

Det skiller en halv milliard mellom søkte beløp og utdelingspotten for støtte.

Raja vil ha privat kapital

Kulturminister Abid Q. Raja mener det er «vesentlig og verdifullt» at privatpersoner, næringsliv og stiftelser ser verdien i å finansiere kultur.

Creo og Virke krever forlengelse av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende varer bare ut oktober. Nå har Creo og Virke bedt arbeids- og sosialministeren om at den utvides.

Regjeringen henter barnefamilier fra Hellas etter storbrann

Regjeringen setter igang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. 50 asylsøkere skal hentes, bekrefter statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen– Bankene bør ikke dele ut utbytte nå

– Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over, sier finansministeren.

Vil ha flere barn og unge med på kulturaktiviteter

Kulturdepartementet setter av fem millioner kroner til ny ordning for frivillige aktører i kulturlivet.

Annonse
Annonse
Annonse