Annonse
I en idédugnad skal ingen ideer dømmes – det dreper kreativiteten. Skriv ned alt og gå raskt videre til neste idé. Foto: Shutterstock.com

Tips til en god idédugnad

Idédugnad, eller brainstorming, er en mye brukt metode for å få fart på kreativiteten. For å få prosessen til å fungere godt, bør du etablere tre regler, skriver Harvard Business Review i ett av sine ledertips:

  • Ikke døm ideene.
    Skriv ned alt som blir sagt. Å dømme ideer på dette stadiet er den sikreste veien å drepe kreativitet på. Slår du ned én idé, vil mange andre ideer forbli usagt.
  • Legg opp til at gruppen bygger videre på ideene.
    Oppfordr folk til å lytte aktivt til det som blir sagt. Slik kan en OK idé lede fram til en svært god idé.
  • Gå raskt videre.
    Dette er ikke tid og sted for å dvele ved detaljer. Det kan man gjøre på et senere tidspunkt.

På nettstedet kreativtnorge.no finner man de samme rådene, men også ett råd om å holde prosessen uformell. Tillat deg selv og andre å spøke og komme med rare, dumme, utradisjonelle og tradisjonelle ideer. Hensikten er å få fram flest mulig ideer og å skape et godt klima for idéskaping.

Metoden bygger på en idé om at kvantitet gir kvalitet. Når man kommer så langt som at man skal velge ideer, kan man velge de beste og hoppe over resten. Forsøk å komme opp med tre eller fem eller ti ideer til når det har stoppet opp. De beste ideene kan komme når man har holdt på en stund.

Idédugnad etter denne lesten er ifølge kreativtnorge.no best egnet for enkle problemer. Skal metoden brukes på mer kompliserte problemer, kan problemene med fordel deles opp i flere deler som behandles hver for seg.

Annonse
Annonse