Annonse
Ansatte som ikke orker å henge med på sjefens sunne livsstil risikerer å havne utenfor, kommer det fram i en svensk undersøkelse. Foto: Shutterstock.com

Topptrente sjefer vil være idealer

I Sverige, som i Norge, er det en del sjefer som bedriver trening på høyt nivå og konkurrerer i harde løp og konkurranser. Janet Johansson, doktorgradsstudent ved foretaksøkonomisk intstitutt ved Stockholms universitet, skriver doktorgradsavhandling om hvordan administrerende direktører i Sverige kroppsliggjør sitt lederskap og intervjuet 24 toppledere i næringslivet om trening, kroppsform, identitet, idealer, lederskap og relasjoner til ansatte.

Johansson sier til arbeidslivsavisen prevent.se at lederskap gir mer makt enn det man har som leder av selve foretaket. Man vil ikke bare påvirke bedriften, man ønsker også selv bli betraktet som et ideal. Sjefene i undersøkelsen oppgir at de ønsker å være sunne forbilder og forteller at de føler at de har en plikt til å påvirke sine ansatte til å leve etter sunne idealer.

– Når vi idag ser en løpende mann, ser vi et fremgangsrikt menneske. Til sammenligning forbandt man for 50 år siden fremgang med whisky, sigar og en stor kropp. Dette idealet er blitt byttet ut med et tynt kroppsideal som løper maraton, svømmer og sykler, sier Johansson til prevent.se.

Johansson sier i samme intervju at de av de av de ansatte som trener på et høyt nivå, vil komme nærmere lederen og bli favorisert. De som ikke orker å henge med på sjefens livsstil risikerer å havne utenfor.

Annonse
Annonse