Annonse
Selv om det kan være ubehagelig, stiller svært mange av oss gledelig til jobbintervju hvis sjansen byr seg - selv om vi ikke er interesserte i åskifte jobb. Vi blir smigret av oppmerksomheten.  Foto: Dreamstime. 

1 av 2 stiller til jobbintervju selv om de ikke er ute etter ny jobb

Ifølge en undersøkelse som InFact har gjennomført på oppdrag for Personalhuset Staffing Group sier totalt 44 % av norske arbeidstakere at de ville møtt til intervju dersom de ble kontaktet angående en ledig stilling, selv om de i utgangspunktet ikke var ute etter en ny jobb. I privat sektor svarer hele 49 % at de ville stilt til intervju i en slik sitasjon, sammenlignet med bare 39 % i offentlig sektor, skriver Personalhuset Staffing Group i en pressemelding.

– Andelen som sier ja, fremstår som høy. Samtidig er det nok et resultat av de skiftningene vi er vitne til i arbeidsmarkedet. Med en økt arbeidsledighet, spesielt innenfor oljerelaterte næringer, er arbeidstakere mer på søken og må nå i større grad kartlegge muligheter utover nåværende stilling. Dessuten skal man ikke se bort fra det faktum at svært mange synes det er hyggelig og bli spurt, og gjerne føler seg litt smigret, sier konsernsjef i Personalhuset Staffing Group, Carl-Fredrik Bjor.

De unge har følerne ute


Undersøkelsen viser også store svingninger blant aldersgruppene. Blant de mellom 18 og 25 år, sier hele 53 % «ja» til spørsmålet om de ville møtt spontant til intervju. På andre siden av skalaen finner vi de over 65 år, hvor så mye som 7 av 10 svarer «nei» på samme spørsmål, heter det i pressemeldingen. Carl-Fredrik Bjor mener disse funnene har en naturlig sammenheng med unges høye ambisjoner, mens arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen ønsker å bli hvor de er.

Det er tydelige forskjeller mellom de ulike landsdelene, der respondenter bosatt i Nord-Norge skiller seg ut fra de andre regionene; Her sier så lite som 36 % at de ville møtt på intervju. I andre skalaen finner vi Øst og Sør-Norge med hele 47 % som ville møtt til intervju. 

– I likhet med utviklingen i vårt bosetningsmønster, vet vi at også stadig flere arbeidstakere søker seg mot de store byene, og at arbeidsmarkedet i sør dermed er mer konkurransepreget enn i nord. Arbeidstakere i Nord-Norge føler kanskje også en større tilhørighet til bedriften da man i mindre arbeidsmiljøer jobber tettere på kollegaer som gjerne også er i den private omgangskretsen, sier Bjor i pressemeldingen.

Annonse
Annonse