Annonse

arbeidsmarked

Slik vil regjeringen få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker

Institutt for samfunnsforskningFortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked

Vanskelig å få jobb etter utenlandsopphold

Det er ikke sikkert det gagner karrieren å jobbe utenlands, viser en svensk pilotstudie.

Færre unge får sommerjobb– Vil havne bak i køen

Antall tenåringer med jobb halvert siden slutten av 1990-tallet. – Ungdom uten arbeidserfaring vil stå lenger bak i køen etter endt utdanning, sier Arbeidsforskningsinstituttet.

Ledigheten sank i august, men er fortsatt høy

LO og Handelsbanken ser ingen bedring for sysselsettingen.

Ledigheten blant innvandrere så vidt ned

Men flere er på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidslivet og den nye økonomien: Økonomien skjemmer ut teknologien

Det er økonomien som må reguleres dersom teknologiutviklingen fører til at stadig flere må jobbe uten fast arbeidsgiver for elendig lønn.

Andel fagorganiserte faller overalt

Siden 1992 har andelen fagorganiserte i OECD-landene falt med hele 35 prosent. I alle land har andelen organiserte sunket jevnt og trutt, men fortsatt er organiseringsgraden sterkest i Norden. Strukturelle og politiske endringer de siste 20 årene er årsaken til at fagforeninger mister terreng, mener Fafo-forsker.

«To tapte tiår for Italia»

Fra en banksektor i krise til et kjønnsdiskriminerende arbeidsmarked: tilstanden til italiensk økonomi, Europas tredje største, er langt fra god. Slik konkluderer IMF i sin årlige rapport.

– Optimismen øker blant arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne planlegger en beskjeden oppbemanning i sommermånedene, ifølge nytt arbeidsmarkedsbarometer. Størst er optimismen på Sørvestlandet.

Flere vil jobbe i offentlig sektor

Flere enn halvparten av arbeidstakerne i privat sektor kan være interessert i å bytte jobb til offentlig sektor. Interessen for sektorbytte er langt lavere blant offentlige ansatte.

FN-rapport: Store kjønnsforskjeller i verdens arbeidsmarked

I mange deler av verden er kvinner fanget i ufaglært arbeid, og arbeider mer ubetalt enn menn, viser ny FN-oversikt.

Mener mindre penger stimulerer til mer aktiv jobbsøking: Venstre foreslår kutt i dagpenger til ledige og flyktninger

Kutt i dagpenger vil stimulere arbeidsledige til å finne seg en jobb, mener et partiutvalg i Venstre. Samtidig åpnes det for å gi lavere lønn til langtidsledige og nyankomne flyktninger.

Midlertidige ansettelser: Krangler videre om grep mot ledighet

En ny undersøkelse viser at det var helt nødvendig å gi bedriftene økt mulighet til å ansatte folk midlertidig, mener Frp. SV er helt uenig.

«Europas viktigste indeks» viser noe økt tillit til økonomien

Liten nedgang i arbeidsledigheten: – For tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren

EUs arbeidsmarkedspakke utsettes

– Gir et merkelig inntrykk, sier Sveriges Marita Ulvskog.

Tøffe tider i kjøttbransjen

Prisene på kjøttvarer har stått på stedet hvil i mange år, samtidig som kostnadene øker. Til tross for kutt, sliter bransjen med å bedre lønnsomheten.

Skandinaver føler mest tidspress på jobb

Ingen europeere opplever mer tidspress på jobben enn oss nordboere. I en undersøkelse deler Island og Norge fjerdeplassen, med Danmark, Finland og Sverige foran oss.

Norske leverandører er blitt 20 prosent billigere

Norsk leverandørindustri har fått styrket sin konkurransekraft med 20 prosent i takt med at kronen har falt. Det kan føre til økt sysselsetting.

Ingeniører velger bort oljebransjen

Universum har kartlagt Norges mest attraktive arbeidsgivere. Virksomheter i oljebransjen faller kraftig, noe som fører til at andre bransjer og utvalgte statlige virksomheter klatrer tilsvarende.

Elkem Solar-satsing kan gi 80 nye arbeidsplasser på Herøya

Elkem Solar ønsker å gjenåpne REC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn og skape 70-80 nye industriarbeidsplasser. Men de trenger støtte og penger fra andre.

1 av 2 stiller til jobbintervju selv om de ikke er ute etter ny jobb

Undersøkelse: Halvparten av arbeidstakerne i privat sektor ville møtt til intervju selv om de i utgangspunktet ikke var ute etter ny jobb.

Pi, pluss og produktivitet

– Det blir hundre og femtitre kroner. Sommervikaren på kolonialen rakk å sende en kjapp melding på mobilen mens hun ventet på at jeg fikk frem lommeboka. Jeg rakte henne en tohundrelapp og tre kronestykker. Blikket som møtte meg var tommere enn badestranda på en kald norsk sommerdag.

Video-cv: Visuelt springbrett for unge

En rekrutteringsbedrift, drevet av unge sosiale entreprenører, presenterer sine kandidater til arbeidsgivere via video cv-er. Gründerne bak MERK Rekruttering hevder arbeidsgiverne fanger opp en ny dimensjon av kandidatene gjennom videoene.

Positive signaler i arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere gir positive signaler til jobbsøkere for andre kvartal 2014, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

Annonse
Annonse
Annonse