Annonse
Foto: Isengardt    

EU-domstolen sier nei til datautveksling med USA

Den såkalte trygg havn-avtalen og skal sørge for at innsamling av data fra folk bosatt i Europa skjer i tråd med EUs personvernlover. Tusenvis av selskaper, fra Facebook til flyselskaper, bruker trygg havn-avtalen til å overføre opplysninger. Men generaladvokat Yves Bot slo i sin innstilling til EU-domstolen i Luxembourg i forrige måned fast at avtalen er ugyldig.

Som domstolens øverste rådgiver blir hans innstillinger vanligvis fulgt, og det skjedde også denne gang. I avgjørelsen som kom tirsdag morgen heter det at trygg havn-avtalen er ugyldig.

Bot sa i forbindelse med sin innstilling i forrige måned at i de tilfellene der reglene systematisk blir trosset i landet dataopplysningene sendes til, må EU-land iverksette tiltak som sikrer innbyggernes rettigheter. Han viste til Edward Snowdens avsløringer om at selskaper som Facebook utveksler informasjon med den amerikanske etterretningstjenesten NSA.

– Personlig informasjon om EU-borgere blir overført uten at borgerne får god juridisk beskyttelse, sa Bot.

Facebook

EU-domstolens behandling av saken var et resultat av at den østerrikske jusstudenten Maximillian Schrems (27) varslet at han vil føre saken for en irsk domstol. Schrems ønsker å ta Facebooks innsamling av informasjon om brukerne til retten.

– Personlig informasjon om EU-borgere blir overført uten at borgerne får god juridisk beskyttelse, sa generaladvokat Yves Bot.

Privatliv

EU-domstolen konstaterer at EU-kommisjonens beslutning den 26. juli 2000 fratar de nasjonale tilsynsmyndighetenes muligheter til å fatte vedtak i samsvar med beskyttelse av privatliv, individuelle friheter og grunnleggende rettigheter.

– EU-domstolen anser det slik at EU-kommisjonen ikke hadde mulighet til å innskrenke de nasjonale tilsynsmyndighetenes muligheter på den måten det er blitt gjort, skriver domstolen i dommen.

Domstolen skriver videre at avgjørelsen tirsdag får som følge at den irske tilsynsmyndigheten må utrede Schrems anmeldelse og betale alle omkostninger for å få hans sak behandlet i rettsapparatet. (©NTB)

Annonse
Annonse