Annonse
Byrådserklæringen i Oslo legges fram på Østmarkssetra. Marianne Borgen (SV), Raymond Johansen (Ap) veldig glad og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på Østmakssetra.   Foto:  Vidar Ruud / NTB scanpix

Går for tillitsreform og gammel arbeidsmiljølov

I erklæringen til Oslos nye byregjering går det frem at de vil gjennomføre en tillitsreform for de ansatte. Målet er bedre samhandling mellom ledelse og ansatte, en bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse, mer brukerdeltagelse, bedre tjenester og en mer effektiv bruk av kommunale ressurser.

I dag har flere enn 53 000 personer Oslo kommune som arbeidsplass. Den rødgrønne byregjeringen ønsker at disse skal se på arbeidsplassen som åpen og preget av en "tillitsbasert kultur der det blir lettere å ta beslutninger og der det er kortere avstand mellom byens ledelse, kommunens ledere og ansatte i kommunale virksomheter."

Blant annet loves det at de utallige rapporteringskravene skal gjennomgås med sikte på avbyråkratisering.

Dagens Perspektiv har i de siste ukene vektlagt tillit og den danske tillitsreformen. Forsker på Copenhagen Business School, Niels Thygesen, har tro på grunnkonseptet. 

– Tillit er noe av mest verdiskapende som finnes. Tillit kan skape alle mulige gevinster, men riktig god til å minimere transaksjonskostnader og øke den sosiale kapitalen, uttalte Thygesen til Dagens Perspektiv og Ukeavisen Ledelse under et seminar om temaet sist uke.

Planene om en tillitsreform i Oslo ble i sin tid foreslått av Oslos nye ordfører Marianne Borgen (SV). SVs ønske var å gjøre den mest mulig lik den danske reformen, men i opptakten til kommunevalget ble det klart at Oslos tillitsreform kunne komme til å bli basert på en nederlandsk modell i stedet. Nå blir det spennende å se hva det nye byrådet velger å gjøre med prosjektet.

Vil følge den gamle arbeidsmiljøloven

Byregjeringen vil heller ikke følge den nye arbeidsmiljøloven. I erklæringen gjøres det klart at omfanget av midlertidige ansettelser og deltidsarbeid skal reduseres og at en kultur for heltidsstillinger skal etableres. I stedet skal byrådet følge den tidligere versjonen av arbeidsmiljøloven som hadde noe mindre adgang til midlertidige ansettelser.

 

Les mer om den nye byregjerinegn her. 

 

 

Annonse
Annonse